Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: medicatieresistentie

Oorspronkelijk artikel

2005/6

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger, J.A. Bruijn

De invloed van medicatieresistentie op het kortetermijneffect van elektroconvulsietherapie1, 351 - 358

Gevalsbeschrijving

2003/11

M.F. van Vreeswijk, W.J.J.M. Arts, K.H. Kho, R.A. Jongedijk

Cognitieve gedragstherapie bij een patiënt met medicatieresistente paranoïde schizofrenie, 709 - 713