Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: anticonvulsants

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W.A. Nolen

Vijftig jaar farmacotherapie van stemmingsstoornissen: zijn de verwachtingen uitgekomen?, 111 - 116

Overzichtsartikel

2018/1

D. Dinç, P.F.J. Schulte

Invloed van anti-epileptica op foliumzuur-, vitamine B12- en homocysteïnewaarden, 20 - 28

Gevalsbeschrijving

2006/10

W.M.A. Verhoeven, W.B. Gunning, J.H.A.M. Tuerlings, J.I.M. Egger, S. Tuinier †

Psychosen en epilepsie, 809 - 814

Overzichtsartikel

2003/1

H.G.J. Barth-van Veldhuizen, C. Reinders, A.J.M. Loonen, W.A. Nolen

Anticonvulsiva bij agressie, angststoornissen, psychotische stoornissen en alcohol- en cocaïneonttrekkingsverschijnselen , 35 - 43