Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: movement disorders

Klinische Praktijk

2020/3

J.R. Zinkstok, F. Velders, R. Rieken, M. Houben, A. Fiksinski, T.A.M.J. van Amelsvoort, E. Boot

Psychose en bewegingsstoornissen bij een adolescent met 22q11.2-deletiesyndroom, 229 - 233

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

P.R. Bakker, J. van Os, P.N. van Harten

De genetica van antipsychotica-gerelateerde bewegingsstoornissen, 114 - 119

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.E. Tenback, P.R. Bakker, P.N. van Harten

Risicofactoren van tardieve bewegingsstoornissen bij schizofrenie, 120 - 124

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

P.N. van Harten, P.R. Bakker, J. van Os

Bewegingsstoornissen als prodroom bij personen met een sterk verhoogd risico op psychose, 77 - 82

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

E.H.C.W. van de Riet, S.C. van Bronswijk, J.N.M. Schieveld

Bewegingsstoornissen bij anti-NMDA-receptorencefalitis, 109 - 113

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

W. Vandewalle, E. Boon, P. Sienaert

Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren, 132 - 137

Overzichtsartikel

2008/9

W. Cahn, D. Ramlal, R. Bruggeman , L. de Haan, F.E. Scheepers, M.M. van Soest, J. Assies, C.J. Slooff

Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik, 579 - 591

Korte bijdrage

2006/8

A.J.M. Loonen, J.E. Hovens

Bewegingsstoornissen meten bij klinisch onderzoek, 647 - 650

Gevalsbeschrijving

2004/8

R. Costa, H.L. Van

Bewegingsstoornissen bij moderne antidepressiva, 563 - 567

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

P.N. van Harten

Meetinstrumenten bij motorische bijwerkingen, 711 - 715