Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: suicide

Onderzoeksartikel

2020/6

K. Setkowski, R. Gilissen, G. Franx, J.K. Mokkenstorm, A. van den Ouwelant, A.J.L.M. van Balkom

Praktijkvariatie op het gebied van suïcidepreventie in de Nederlandse ggz, 439 - 447

Overzichtsartikel

2020/4

M. Sabbe, G. Hendrickx, E. Vanlinthout, S. Tremmery

Ouders van suïcidale jongeren en transitiepsychiatrie; ethische en therapeutische uitdagingen, 274 - 282

Onderzoeksartikel

2020/12

T. van den Hazel, R. Didden, H.L.I. Nijman, D.P. de Beurs

Suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, 1022 - 1029

Onderzoeksartikel

2019/12

A.A. de Lely, H. Schaap-Jonker, A.W. Braam

Bevindelijk gereformeerd: risicofactor voor suïcide? Een retrospectief cohortonderzoek naar de incidentie van suïcides in een christelijke ggz-instelling, 837 - 844

Klinische Praktijk

2019/1

F. Koolen, J.A. Schippers, A.M.L. Oude lashof, C. Leue

Hiv, antiretrovirale therapie en suïcidaliteit; een multidisciplinaire gevalsbeschrijving en bijbehorend neuro-immunologisch model, 57 - 61

Klinische Praktijk

2018/9

A.W. Braam, D.W.G.M. Tijdink

Zelfdoding door een aios psychiatrie – reflectie en postventie, 637 - 641

Onderzoeksartikel

2018/9

M.H. de Groot, R.T. Kleppe, E. Pols, R.F.P. de Winter, A.J.F.M. Kerkhof

Datagestuurd leren van suïcidale incidenten met KEHR SUICIDE: GGz Eindhoven als praktijkvoorbeeld, 581 - 591

Oorspronkelijk artikel

2017/4

L. Favril, F. Vander Laenen, K. Audenaert

Suïcidaal gedrag bij gedetineerden in Vlaanderen: prevalentie en samenhang met psychische distress, 203 - 211

Oorspronkelijk artikel

2016/5

M.H. de Groot, R.F.P. de Winter, W. van der Plas, A.J.F.M. Kerkhof

Pilotstudie naar kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (KEHR); datagestuurd evalueren en leren, 351 - 360

Oorspronkelijk artikel

2016/2

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Korte bijdrage

2016/11

A.T. Spuijbroek, Y.M. Leezer, D.P de Beurs, R.F.P. de Winter

Het aandeel suïcides door patiënten met een stoornis waarvan de ggz-behandeling thans niet meer vergoed wordt, 803 - 808

Overzichtsartikel

2012/4

J.K. Mokkenstorm, A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

Suïcidepreventie via internet en telefoon: 113Online, 341 - 348

Overzichtsartikel

2009/5

A. Liégeois, M. Eneman

Ethisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheidszorg, 315 - 324

Korte bijdrage

2008/8

S.C. de Vries, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

Continuïteit van zorg na inbewaringstelling met suïcidedreiging, 533 - 538

Oorspronkelijk artikel

2007/6

M.J. Garssen, J. Hoogenboezem, A.J.F.M. Kerkhof

Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit, 373 - 381

State-of-the-art-artikel

2006/7

J. Neeleman, M.H. de Groot

Suïcidaliteit - een stoornis die specialismen overstijgt, 533 - 543

Overzichtsartikel

2006/5

M. Eneman, B.G.C. Sabbe

Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie, 373 - 382

Gevalsbeschrijving

2006/10

N. D'Hulster, C. van Heeringen

Cybersuïcide. De rol van het internet bij suïcidaal gedrag, 803 - 807

Oorspronkelijk artikel

2004/9

E. de Heyn, G. Pieters, S. Joos, V. de Gucht

Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten1, 579 - 588

Essay

2003/12

Het psychiatrisch testament van Ellen West, 729 - 736

Internet-artikel

2002/7

G. Degraeve, G. Pieters

Zelfmoord en internet, 505 - 509

Essay

2002/10

H.M. van Praag

Teleurstellingen, 693 - 702

Korte bijdrage

2000/2

H.J. Kolthof, N. Schutter, E. Hoencamp

Hoe kunnen psychiaters in opleiding omgaan met de emotionele aspecten van agressie en suïcide?, 117 - 120

Oorspronkelijk artikel

2000/2

E. Blaauw, M. van der Voort, A.J.F.M. Kerkhof

Bedreigingen, pesterijen en suïcidaliteit in detentie, 73 - 83

Essay

2000/10

B.E. Chabot

De vraag om hulp bij zelfdoding, 759 - 766