Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychiatry

Proefschriftartikel

2020/9

D. Schijven, J.R. Zinkstok, J.J. Luykx

Van genetische bevindingen naar de klinische praktijk van de psychiater: hoe genetica precisiepsychiatrie mogelijk kan maken, 776 - 783

Essay

2020/11 Leefstijl

M. Lancel, M.M. van Veen, I.H.M.J.C. Verbeek

Slaap: de basis voor een gezonde leefstijl, 949 - 954

Overzichtsartikel

2020/11 Leefstijl

H.J.R. Hoenders, A.W. Braam

De rol van zingeving in de psychiatrie: belangrijk, maar nog onduidelijk, 955 - 959

Overzichtsartikel

2019/8

B. de Ridder, T. Fassaert, C. Grimbergen

Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik, 554 - 562

Onderzoeksartikel

2019/4

S.M.P. van Veen, F.W. Weerheim, M. Mostert, J.J.M. van Delden

Euthanasie van Nederlandse psychiatrische patiënten in 2015-2017, 241 - 247

Klinische Praktijk

2019/12

W. van Roey, A. Vogels, P. Emmery

Patiënten met ARHGEF9-mutatie: rol van genetica in de psychiatrische praktijk, 891 - 896

Klinische Praktijk

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

J.E.L. Vandernagel, N. van Duijvenbode, S.W.L. van Horsen

Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking; versterk de zorgketen, 798 - 803

Onderzoeksartikel

2019/1

E. Ettema, C. Gijsbers van Wijk, S. Hulst, G. Widdershoven

Ervaringen en wensen van familieleden bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie. Een checklist voor behandelaars, 32 - 40

Essay

2018/9

D. Denys

Keert nieuwe psychiatrie terug naar de betekenis?, 619 - 626

Onderzoeksartikel

2018/9

N. Schutter, M. C. J. van der Flier-van Eek, C.R. Tulner, J. Peen, H.L. Van

Discrepanties in gerapporteerd medicatiegebruik bij ouderen in ambulante psychiatrische behandeling, 601 - 605

Korte bijdrage

2018/5

S.M.P. van Veen, M. Mostert, L. de Witte, M. Somers

Is de psychiatrie klaar voor de meelezende patiënt? Inventarisatie van eerste ervaringen, 333 - 337

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

T.A.M.J. van Amelsvoort, M.C. Klaassen, O.A. van den Heuvel

Transdiagnostische psychiatrie: concept in ontwikkeling, 194 - 198

Gevalsbeschrijving

2017/6

L.M. Tak, B. Sizoo, B.M. AAN de Stegge, S. Adema, E. van Duijn, B. Kremer

Vertraagde diagnose van de ziekte van Huntington in een psychiatrische setting, 372 - 375

Korte bijdrage

2017/11

M. Popal, J. van der Velde, M. Nijs, H. Knegtering

Verschil in uitval tussen allochtone en autochtone artsen in opleiding tot psychiater; enquête onder opleiders, 720 - 725

Korte bijdrage

2016/8

M. Nederlof, L.J. Stoker, A.C.G. Egberts, E.R. Heerdink

Instructies voor monitoren van klinische parameters in de registratieteksten van psychofarmaca: overzicht en toepasbaarheid voor de klinische praktijk1, 593 - 598

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

L.M. Bijkersma-Pot, P. Cuijpers, A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

Vergelijking van effectiviteit van psychiatrische behandelingen met die van somatische behandelingen, 751 - 758

Oorspronkelijk artikel

2015/8

F.N. Kamphuis, O.M. Brand-De Wilde, R.E.A. van der Rijken

Multisysteemtherapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater, 561 - 568

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

Wat betekent de DSM-5 voor de positie van psychiatrische patiënten?, 217 - 221

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

A.L. van Bemmel, G.A. Kerkhof

Slaap-waakstoornissen en DSM-5, 192 - 195

Oorspronkelijk artikel

2014/12

M. Claeys, A. Faelens, B.G.C. Sabbe, D. Schrijvers, B. Dierckx de Casterlé, P. Luyten

Psychometrische kwaliteiten van de Hospital Ethical Climate Survey: een cross-sectionele studie bij Belgische psychiatrische verpleegkundigen, 778 - 787

Essay

2012/7

F.A. de Wit

Autonomie: een zorgelijk begrip?, 583 - 592

Essay

2012/3

M. Bak, J. Strik, A.L. van Bemmel, A. de Bie, D. Corstens, L. van Molkot, J. à Campo, J.J. van Os

Het vernieuwde cursorische onderwijs van de universitaire opleiding psychiatrie Zuid-Limburg en GGZ Eindhoven, 267 - 277

Gevalsbeschrijving

2011/8

J.B. Koster, B.A.G. Kühbauch

Vitamine D-deficiëntie en psychiatrische patiënten, 561 - 565

Oorspronkelijk artikel

2011/8

O.M. den Held, I.R.H.J. Hegge, D.J.F. van Schaik, A.J.L.M. van Balkom

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie, 519 - 530

Essay

2011/6

F. Kortmann

Een theoretisch model voor transculturele psychiatrie, 355 - 364