Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: opleiding

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

R.J.A. ten Doesschate, S.P. Bangma, P.J.M. Koopman

Heeft beleidspsychiatrie toekomst?, 151 - 155

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W. van Tilburg

Een kwarteeuw opleiding tot psychiater in Nederland, 23 - 27

Accreditatieartikel

2019/9

R.J. Duvivier, E. Driessen

Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek, 602 - 602

Overzichtsartikel

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

R.J. Duvivier, E. Driessen

Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek, 170 - 174

Overzichtsartikel

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

N. Draijer

Ken u zelf; leertherapie in de Nederlandse opleiding tot psychiater, 164 - 169

Essay

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

U.M.H. Klumpers

Het nieuwe opleidingsplan psychiatrie, 212 - 216

Opinie

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

R.J. Duvivier, C.C.J. van Geel, P. Mulders, E.C.A.M. Ackermans

Kwaliteit van de opleiding tot psychiater anders bezien – de blik van de aios, 148 - 152

Essay

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

M.G. Nijs, J.M. Bueno de Mesquita

De toekomst van de psychiatrie en de psychiater van de toekomst, 217 - 223

Essay

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

K. Goethals, S. Roza

De ontwikkeling van een forensisch psychiatrisch curriculum in Vlaanderen en Nederland, 200 - 204

Klinische Praktijk

2018/9

A.W. Braam, D.W.G.M. Tijdink

Zelfdoding door een aios psychiatrie – reflectie en postventie, 637 - 641

Oorspronkelijk artikel

2007/10

I.A. de Boer, J.A. Kool, R.A. Schoevers

Supervisie en werkbegeleiding in de opleiding tot psychiater vanuit het perspectief van de arts in opleiding en de supervisor, 693 - 703

Oorspronkelijk artikel

2004/9

E. de Heyn, G. Pieters, S. Joos, V. de Gucht

Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten1, 579 - 588

Korte bijdrage

2004/9

V.J.A. Buwalda, C.J. Sleeboom-van Raaij, W. van Tilburg

Veranderingen in de opleiding tot psychiater in de 21ste eeuw, 621 - 626

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

M.W. Hengeveld, R.C. van der Mast, W.A. Nolen

Meetinstrumenten in de opleiding tot psychiater, 717 - 720

Oorspronkelijk artikel

2001/11

E. Speybrouck, G. Pieters, S. Joos

Geweld van patiënten tegen psychiaters in opleiding in Vlaanderen: een retrospectief onderzoek, 751 - 756

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

W. van Tilburg

Generalisatie versus specialisatie, 225 - 228

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

T.J. Heeren, F.R.J. Verhey

Nieuwe opleidingseisen psychiatrie: de positie van de ouderenpsychiatrie, 235 - 239