Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: impact

Oorspronkelijk artikel

2015/9

P. Mortier, K. Demyttenaere, M.K. Nock, J.G. Green, R.C. Kessler, R. Bruffaerts

De epidemiologie van ADHD bij universiteitsstudenten, 635 - 644

Overzichtsartikel

2013/4

M. De Venter, K. Demyttenaere, R. Bruffaerts

Het verband tussen traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en angst, depressie en middelenmisbruik in de volwassenheid; een systematisch literatuuroverzicht, 259 - 268

Oorspronkelijk artikel

2008/8

T. De Ridder, R. Bruffaerts, M. Danckaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

ADHD in de Belgische volwassen bevolking; een epidemiologische exploratieve studie, 499 - 508

Overzichtsartikel

2008/10

R. Bruffaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

Het voorkomen van depressie in België. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst, 655 - 665

Oorspronkelijk artikel

2004/9

E. de Heyn, G. Pieters, S. Joos, V. de Gucht

Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten1, 579 - 588