Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychotische depressie

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

P. Sienaert, M.L. Stek, H. Comijs, F.-L. de Winter, A. Dols, P. Eikelenboom, L. Emsell, K.H. Kho, R.M. Kok, J. Obbels, M.L. Oudega, D. Rhebergen, M. Vandenbulcke, O.A. van den Heuvel, E. van Exel, K. Vansteelandt, E. Verwijk, F. Bouckaert, H.P. Spaans

ResPECT – een decennium Vlaams-Nederlands onderzoek naar elektroconvulsietherapie, 626 - 631

Gevalsbeschrijving

2010/8

A. Dols, D. Rhebergen, P. Eikelenboom, M.L. Stek

Melancholie; verstoorde beweging of ontstemd gemoed?, 583 - 588

Gevalsbeschrijving

2008/2

M.R. Koerhuis, A. Wunderink, W.A. Nolen

Een psychotische depressie en onvoldoende effect van farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Wat zijn de volgende opties?, 107 - 112

Gevalsbeschrijving

2003/2

C.F. Aalbersberg

Mifepriston bij de behandeling van de psychotische depressie , 109 - 113

Gevalsbeschrijving

2002/5

K.M.L.G.E. Felix, W.W. van den Broek, C.G. Reichart

Elektroconvulsietherapie (ect) bij een vijftienjarige patiënte, 345 - 349