Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Essay

2010/4

E.H. Nieweg

Is ADHD-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het mta-onderzoek, 245 - 254

Overzichtsartikel

2010/2

A. Aben, M. Danckaerts

Omega-3- en -6-vetzuren bij de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, 89 - 97

Oorspronkelijk artikel

2007/5

M. Vegt, J.H.M. Tulen, H.R. van Tuijl, C.W. Twigt, M.W. Hengeveld

Psychiatrische en neuropsychologische kenmerken van een groep volwassenen verwezen naar een academische polikliniek voor ADHD, 289 - 299

Essay

2006/4

E.H. Nieweg

ADHD, een 'modeverschijnsel' dat maar niet uit de mode raakt, 303 - 312