Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: elektroconvulsietherapie

Onderzoeksartikel

2020/3

M.F. Kluiver, L. van Diermen, Y. Madani, D. Schrijvers

De impact van elektroconvulsietherapie op opnameduur bij ouderen: retrospectief dossieronderzoek, 180 - 186

Klinische Praktijk

2020/12

S.Y. Smith-apeldoorn, B.C.M. Haarman, H.M. Schuppert

Elektroconvulsietherapie bij een 12-jarige jongen met een ernstige depressie, 1080 - 1085

Onderzoeksartikel

2019/1

D.S. Scheepens, J.A. van Waarde, A. Lok, J.B. Zantvoord, B.J.H.B. de Pont, H.G. Ruhé, D.A.J.P. Denys, G.A. van Wingen

Elektroconvulsietherapie bij persisterende depressie in Nederland; zeer lage toepassingsgraad, 16 - 21

Korte bijdrage

2017/12

B. Verwey, J.H.A.M. Tuerlings, J.A. van Waarde

Elektroconvulsietherapie in Nederland: de praktijk in 2015 vergeleken met die in 2008, 775 - 779

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

P. Sienaert, M.L. Stek, H. Comijs, F.-L. de Winter, A. Dols, P. Eikelenboom, L. Emsell, K.H. Kho, R.M. Kok, J. Obbels, M.L. Oudega, D. Rhebergen, M. Vandenbulcke, O.A. van den Heuvel, E. van Exel, K. Vansteelandt, E. Verwijk, F. Bouckaert, H.P. Spaans

ResPECT – een decennium Vlaams-Nederlands onderzoek naar elektroconvulsietherapie, 626 - 631

Overzichtsartikel

2016/5

Y. Spysschaert, D. Dhossche, P. Sienaert

Katatonie in de kindertijd en adole­s­centie: obstakels bij de diagnose en behandeling, 371 - 379

Gevalsbeschrijving

2016/3

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld, 232 - 236

Gevalsbeschrijving

2016/2

S. Dogan, I. Aksoy, R.W. Kupka

Aortaruptuur als fatale complicatie bij elektroconvulsietherapie, 150 - 153

Gevalsbeschrijving

2015/5

M.M. de Wolf, E.G.M. Olde Bijvank

Takotsubo-cardiomyopathie als complicatie van elektroconvulsietherapie, 361 - 366

Gevalsbeschrijving

2014/9

S. Buggenhout, J. Vandenberghe, P. Sienaert

Elektroconvulsietherapie in de behandeling van maligne antipsychoticasyndroom, 612 - 615

Gevalsbeschrijving

2009/10

L.M.L. Wynhoven, M.J.W.T. Scherders, J.A. van Suijlekom

Myotone dystrofie als contra-indicatie voor elektroconvulsietherapie?, 761 - 767

Overzichtsartikel

2009/1

E. van Herck, P. Sienaert, A. Hagon

Elektroconvulsietherapie bij patiënten met intracraniële aneurysmata: gevalsbespreking en overzicht van de literatuur, 43 - 51

Oorspronkelijk artikel

2008/4

W.W. van den Broek, T.H.N. Groenland, P.G.H. Mulder, A. Kusuma, T.K. Birkenhäger, E.M. Pluijms, J.A. Bruijn

Beta-blokkers en elektroconvulsietherapie: een review, 205 - 215

Farmacotherapie

2008/2

K.H. Kho

Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca, 99 - 104

Gevalsbeschrijving

2008/2

M.R. Koerhuis, A. Wunderink, W.A. Nolen

Een psychotische depressie en onvoldoende effect van farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Wat zijn de volgende opties?, 107 - 112

Gevalsbeschrijving

2007/1

Y. Madani, B.G.C. Sabbe

Het cotardsyndroom , 49 - 53

Oorspronkelijk artikel

2006/8

I.M. de Vreede, H. Burger, I.M. van Vliet

Voorspelling van de effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij een depressieve stoornis met routinematig verzamelde data, 619 - 625

Korte bijdrage

2006/10

G. Degraeve, C. van Heeringen, K. Audenaert

Informatie over elektroconvulsietherapie op het internet, 797 - 802

Gevalsbeschrijving

2005/8

J.A. van Waarde, E.J.G. Zandbergen, B. Verwey

Maligne neurolepticasyndroom: een complexe diagnose en behandeling, 549 - 555

Oorspronkelijk artikel

2005/6

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger, J.A. Bruijn

De invloed van medicatieresistentie op het kortetermijneffect van elektroconvulsietherapie1, 351 - 358

Oorspronkelijk artikel

2005/5

P. Sienaert, W. Milo, J. Peuskens

De praktijk van elektroconvulsietherapie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Resultaten van een enquê;teonderzoek, 279 - 287

Gevalsbeschrijving

2004/5

D.W.W. de Knijff, M. van Est, J.H. Henrichs, J.J.M. van Hoof

Katatonie of maligne katatonie: een onderscheid met belangrijke consequenties, 323 - 327

Gevalsbeschrijving

2003/1

S. Kats, J.A. Bruijn, M.J.C.E. Blondeau, W.W. van den Broek

Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling , 45 - 49

Gevalsbeschrijving

2002/5

K.M.L.G.E. Felix, W.W. van den Broek, C.G. Reichart

Elektroconvulsietherapie (ect) bij een vijftienjarige patiënte, 345 - 349

Oorspronkelijk artikel

2002/1

J. Wijkstra, A. Algra, W.A. Nolen

Vervolgbehandeling met elektroconvulsietherapie ter preventie van een recidiefdepressie, 7 - 18