Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: clozapine

Gevalsbeschrijving

2000/2

J. Vink

Koorts en leukocytose als voorbijgaande bijwerkingen van clozapine, 121 - 125

Overzichtsartikel

1999/1

A. Aleman, E.H.F. de Haan

Clozapine en cognitief functioneren, 37 - 43