Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: mental health care

Essay

2020/07

Y. Meesters, K.C.H.J. Smolders, J. Kamphuis, Y.A.W. de Kort

Huisvesting, lichtinval, groenvoorziening en geestelijke gezondheid, 555 - 563

Onderzoeksartikel

2019/9

J. van Os

Variatie in ggz-kosten en zorgbehoefte in de populatie: op weg naar evidence-based zorginkoop?, 617 - 625

Proefschriftartikel

2019/2

T. Magnée, D.P. de Beurs, F.G. Schellevis, P.F. Verhaak

Ontwikkelingen in de Nederlandse huisartsenzorg voor psychische problemen: een overzicht van recente studies, 126 - 134

Overzichtsartikel

2019/11

J. Wieland

Aandacht voor zwakbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg, 761 - 765

Overzichtsartikel

2019/11

J. Wieland, A. Denayer, T.A.M.J. van Amelsvoort

Geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking, 819 - 824

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

J. van Os

Personalised psychiatry: geen vervanger van persoonlijke psychiatrie, 199 - 204

Essay

2017/9

C.L. Mulder, J. van Weeghel, A. Wierdsma, J. Zoeteman, A. Schene

Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood, 537 - 545

Oorspronkelijk artikel

2017/8

M.L.M. Hermens, M.A. Nugter, N. Mooij, A.W. Hoogendoorn, G.E. van Son, S. Robbers, M.M. van Bueren, A.T.F. Beekman, J. Theunissen

ROM bij ouderen: een prospectief cohortonderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ bij verschillende diagnosegroepen, 456 - 465

Gevalsbeschrijving

2017/7

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, T. Kleefstra, N. de Leeuw

Drie patiënten met langdurig onopgehelderde psychiatrische klachten waarbij genetische diagnostiek uitkomst bracht, 433 - 437

Oorspronkelijk artikel

2017/6

S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa

Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals, 341 - 349

Oorspronkelijk artikel

2016/8

M.W. Kloos, B.G. Tiemens, G.J.M. Hutschemaekers

Patiënten zonder DSM-IV-diagnose en/of met subklinische klachten in de generalistische en specialistische ggz, 565 - 573

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

A.T.G. Paulus, R.M.W.A. Drost, D. Ruwaard, S.M.A.A. Evers

Intersectorale kosten en baten van geestelijke (on)gezondheid, 688 - 694

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

P.P.T. Jeurissen, B.A. Ravesteijn, R.T.J.M. Janssen, M.A.C. Tanke

Op weg naar een duurzame ggz; een beleidsperspectief, 683 - 687

Essay

2015/5

G.M.A. Westermann, J.M.G. Maurer

Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld, 352 - 360

Korte bijdrage

2014/8

S. Castelein, S.J. de Kort, A.E.G.M. van der Moolen, W. Houtjes, P.F. Roodbol, B. van Meijel, H. Knegtering

Good clinical practice en medisch-ethische toetsing: handvatten voor (beginnend) onderzoekers in de ggz, 533 - 538

Oorspronkelijk artikel

2013/10

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, E.A.M. Wingbermühle, M.K.F. Schneider

Topklinische neuropsychiatrie: een succesvolle interdisciplinaire benadering, 733 - 742

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

M.J. Noom, K. de Jong, B. Tiemens, F. Kamsteeg, M.T. Markus, A.M. Pot, G.M. Schippers, W. Swildens, S. Sytema, J. Theunissen, H.P. van der Vlist, J. Vuyk, J. Zondervan

Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken?, 141 - 145

Oorspronkelijk artikel

2012/10

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Oorspronkelijk artikel

2010/4

M. ten Have, R. de Graaf, J. Ormel, G. Vilagut, V. Kovess, J. Alonso

Attituden aangaande zoeken van professionele hulp voor psychische problemen en werkelijk hulpzoekgedrag: verschillen in Europa , 205 - 217

Oorspronkelijk artikel

2008/4

A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

Preventie van suïcide na ontslag uit klinische opname: een inventarisatie, 197 - 203

Overzichtsartikel

2006/4

P. Ventevogel, J.T.V.M. de Jong

De effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, 283 - 293

Essay

2006/11 Themanummer Psychiatrie en Filosofie

E.P. Veening

Dilemma's in de ggz. Een kwantificerende benadering, 867 - 872

Essay

2006/1

G.J.M. Hutschemaekers, B.G. Tiemens

Het einde van een sectorale ggz. Ontwikkelingen, trends en controverses in Nederland, 27 - 37

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

A.C. Schrier, J.R. Theunissen, P.T. Kempe, A.T.F. Beekman

Migranten in de ambulante ggz maken een inhaalslag, 771 - 779

Korte bijdrage

2001/9

D.C. van Oostveen, J.W. Hummelen

Strategisch beleid in de ggz: van diversiteit naar monocultuur, 645 - 649