Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: geestelijke gezondheidszorg

Onderzoeksartikel

2020/6

K. Setkowski, R. Gilissen, G. Franx, J.K. Mokkenstorm, A. van den Ouwelant, A.J.L.M. van Balkom

Praktijkvariatie op het gebied van suïcidepreventie in de Nederlandse ggz, 439 - 447

Proefschriftartikel

2020/10

M. van Geffen, T. Brandsen, C.J. Lako, O.M. Brand-De Wilde

Kwaliteitssystemen in de Nederlandse ggz hebben weinig impact op de praktijk van de zorg, 888 - 895

Onderzoeksartikel

2019/9

J. van Os

Variatie in ggz-kosten en zorgbehoefte in de populatie: op weg naar evidence-based zorginkoop?, 617 - 625

Essay

2019/5

H. Van den Steene, D. Van West, I. Glazemakers

Het potentieel van participatief actieonderzoek voor cliënt, praktijk en onderzoek in de ggz; onderbouwing en praktijkvoorbeeld, 343 - 351

Proefschriftartikel

2019/2

T. Magnée, D.P. de Beurs, F.G. Schellevis, P.F. Verhaak

Ontwikkelingen in de Nederlandse huisartsenzorg voor psychische problemen: een overzicht van recente studies, 126 - 134

Overzichtsartikel

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

J. Wieland

Aandacht voor zwakbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg, 761 - 765

Overzichtsartikel

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

J. Wieland, A. Denayer, T.A.M.J. van Amelsvoort

Geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking, 819 - 824

Oorspronkelijk artikel

2017/8

M.L.M. Hermens, M.A. Nugter, N. Mooij, A.W. Hoogendoorn, G.E. van Son, S. Robbers, M.M. van Bueren, A.T.F. Beekman, J. Theunissen

ROM bij ouderen: een prospectief cohortonderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ bij verschillende diagnosegroepen, 456 - 465

Gevalsbeschrijving

2017/7

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, T. Kleefstra, N. de Leeuw

Drie patiënten met langdurig onopgehelderde psychiatrische klachten waarbij genetische diagnostiek uitkomst bracht, 433 - 437

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

A.T.G. Paulus, R.M.W.A. Drost, D. Ruwaard, S.M.A.A. Evers

Intersectorale kosten en baten van geestelijke (on)gezondheid, 688 - 694

Korte bijdrage

2014/8

S. Castelein, S.J. de Kort, A.E.G.M. van der Moolen, W. Houtjes, P.F. Roodbol, B. van Meijel, H. Knegtering

Good clinical practice en medisch-ethische toetsing: handvatten voor (beginnend) onderzoekers in de ggz, 533 - 538

Oorspronkelijk artikel

2013/6

D.G.H. Krol, J. de Kruif

Mission statements van Nederlandse ggz-instellingen; de kwaliteit van communicatie met belanghebbenden, 405 - 414

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

M.J. Noom, K. de Jong, B. Tiemens, F. Kamsteeg, M.T. Markus, A.M. Pot, G.M. Schippers, W. Swildens, S. Sytema, J. Theunissen, H.P. van der Vlist, J. Vuyk, J. Zondervan

Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken?, 141 - 145

Oorspronkelijk artikel

2012/10

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Oorspronkelijk artikel

2010/4

M. ten Have, R. de Graaf, J. Ormel, G. Vilagut, V. Kovess, J. Alonso

Attituden aangaande zoeken van professionele hulp voor psychische problemen en werkelijk hulpzoekgedrag: verschillen in Europa , 205 - 217

Oorspronkelijk artikel

2008/2

T.W. Broersma, S. Sytema

Implementatie van het meetinstrument HoNOS65+. Onderzoek op een afdeling voor ouderenpsychiatrie, 77 - 82

Overzichtsartikel

2006/4

P. Ventevogel, J.T.V.M. de Jong

De effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, 283 - 293

Essay

2006/1

G.J.M. Hutschemaekers, B.G. Tiemens

Het einde van een sectorale ggz. Ontwikkelingen, trends en controverses in Nederland, 27 - 37

Oorspronkelijk artikel

2005/9

P.G. van der Velden, L. Grievink, A.M. Dorresteijn, I. van Kamp, A.N. Drogendijk, B. Christiaanse, A.J. Roskam, F. Marcelissen, M. Olff, M. Meewisse, B.P.R. Gersons, R.J. Kleber

Psychische klachten en het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg na de vuurwerkramp Enschede. Een longitudinaal vergelijkend onderzoek , 571 - 582

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

A.C. Schrier, J.R. Theunissen, P.T. Kempe, A.T.F. Beekman

Migranten in de ambulante ggz maken een inhaalslag, 771 - 779

Essay

2004/4

J. Ormel, M. Bartel, W.A. Nolen

De depressieparadox: werkzame behandelingen, maar geen dalende prevalentie , 237 - 246

Korte bijdrage

2001/9

D.C. van Oostveen, J.W. Hummelen

Strategisch beleid in de ggz: van diversiteit naar monocultuur, 645 - 649

Korte bijdrage

2001/8

B.C.M. Raes, A.G. Miedema, L.J. Paesen

De grenzen tussen de algemene en de forensische geestelijke gezondheidszorg , 575 - 578

Oorspronkelijk artikel

2001/5

A.J. Fouwels, W. van den Brink, H.F.A. Schalken

Stoornissen in het alcoholgebruik bij patiënten van een academische polikliniek psychiatrie, 297 - 307