Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: zelfverwonding

Gevalsbeschrijving

2017/3

C.P. Rus

Een meisje met automutilatie behandeld met N-acetylcysteïne, 181 - 184

Oorspronkelijk artikel

2001/10

D. Bracke, K. van Leeuwen, L. Verhofstadt-Denève

Comorbiditeit van zelfverwondend gedrag en dissociatieve symptomen bij vrouwelijke psychiatrische patiënten, 673 - 682