Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Trefwoordenregister: medical model

Essay

2018/11

E. Blaauw, G. Anthonio, M. van der Meer-Jansma, A. van den Bos

Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel, 774 - 781

Overzichtsartikel

2011/12

G. Meynen, A. Ralston

Zeven visies op een psychiatrische stoornis, 895 - 903

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

G.F. Koerselman

Hoe bewaken we de verwevenheid van biologische, psychologische en sociale factoren?, 251 - 256