Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: biopsychosocial model

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

B. van Houdenhove, P. Luyten

Vijftig jaar psychiatrie op de grens tussen psyche en soma: een swot-analyse, 99 - 103

Essay

2020/4

C.H. Vinkers

De onderschatte waarde van wetenschap in de psychiatrie, 291 - 297

Essay

2018/11

E. Blaauw, G. Anthonio, M. van der Meer-Jansma, A. van den Bos

Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel, 774 - 781

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

P. Luyten, S. Kempke, B. van Houdenhove

Stressonderzoek in de psychiatrie: een complex verhaal, 611 - 618

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

G.F. Koerselman

Hoe bewaken we de verwevenheid van biologische, psychologische en sociale factoren?, 251 - 256

Essay

2000/12

E.H. Nieweg

Van kinderanalyse tot y-chromosoom, 887 - 894

Korte bijdrage

2000/1 Millenniumnummer

J. Pols

De psychiatrie en haar alternatieven, 5 - 9