Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: effectiviteit

Essay

2020/3

J. Ormel, H.G. Ruhé, C.L.H. Bockting, W. Nolen, A.H. Schene, J. Spijker, M. ten Doesschate, A.O.J. Cramer, P. Verhaak, P. Spinhoven

Antidepressiva: al decennia voor­geschreven én toch nog steeds bekritiseerd; een perspectief op oorzaken en oplossingen, 213 - 222

Overzichtsartikel

2015/8

R. van der Lem, N.J.A. van der Wee, T. van Veen, F.G. Zitman

Generaliseerbaarheid van depressietrials naar de dagelijkse praktijk, 579 - 587

Overzichtsartikel

2014/7

E. Driessen, P. Cuijpers, S.D. Hollon, H.L. Van, J.J.M. Dekker

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie: een overzicht van nieuwe onderzoeksbevindingen, 455 - 462

Overzichtsartikel

2012/2 themanummer ROM

I.V.E. Carlier, D. Meuldijk, I.M. van Vliet, E.M. van Fenema, N.J.A. van der Wee, F.G. Zitman

Empirische evidence voor de effectiviteit van routine outcome monitoring; een literatuuronderzoek, 121 - 128

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

C.A.G. Wolfs, C.D. Dirksen, J.L. Severens, A. Kessels, M. Verkaaik, F.R.J. Verhey

De kosten en opbrengsten van een geïntegreerde aanpak bij dementie , 657 - 665

Overzichtsartikel

2011/6

D.J.L.G. Schutter

Transcraniële magnetische stimulatie als behandelingsvorm voor depressie, 343 - 353

Korte bijdrage

2010/3

P.F.J. Schulte, J.P.A.M. Bogers, A. Steenhoek

Nieuwe versus oude antipsychotica: weinig voordelen in echte wereld, 181 - 190

Oorspronkelijk artikel

2009/2

M.M. Thunnissen, H.J. Duivenvoorden, J. van Busschbach, L. Hakkaart-Van Roijen, W. van Tilburg, R. Verheul, W. Trijsburg †

De effectiviteit van re-integratietraining versus boostersessies na kortdurende klinische psychotherapie: een gerandomiseerd klinisch onderzoek, 75 - 86

Oorspronkelijk artikel

2008/1

J.M. Hegeman, S.J.C. Doesborgh, M.C. van Niel, H.J.G.M. van Megen

De effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij adolescenten. Een retrospectief vergelijkend onderzoek, 23 - 31

Oorspronkelijk artikel

2006/9

H. Knoop, C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Het voorspellen van het succes van benzodiazepineafbouw: mythes of klinische wijsheden?, 695 - 703

Oorspronkelijk artikel

2006/9

C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Korte- en langetermijnresultaten na geprotocolleerde benzodiazepineafbouw bij psychiatrische patiënten, 683 - 693

Oorspronkelijk artikel

2006/12

B. van den Berg, E.A.M. Knoppert-van der Klein, J. van Zaane

Psychotherapeutische behandelmogelijkheden voor bipolaire stoornissen. Een overzicht van gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken, 905 - 913

Overzichtsartikel

2005/9

E.W.P.M. Daenen, A.C. van Reekum, P.M.F.J.J. Knapen, R. Verheul

Langerdurende ambulante psychotherapie is effectief , 603 - 612

Overzichtsartikel

2005/5

A. Bartak, D.I. Soeteman, J. van Busschbach, R. Verheul

Noodzakelijkheid, werkzaamheid en doelmatigheid van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen: empirische evidentie, 309 - 318

Overzichtsartikel

2002/9

D.J.F. van Schaik, H.W.J. van Marwijk, D.A.W.M. van der Windt, A.T.F. Beekman, M. de Haan, R. van Dyck

De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis, 609 - 619

Gevalsbeschrijving

2000/6

E. Ceysens, G. Pieters

De effectiviteit van pimozide bij een waanstoornis van het achtervolgingstype , 429 - 433