Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: forensic psychiatry

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

B.C.M. Raes

25 jaar forensische psychiatrie in Nederland, een beknopt overzicht, 71 - 75

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

P. Cosyns, S. Koeck, R. Verellen

De justitiabele met een psychische stoornis in Vlaanderen, 63 - 68

Onderzoeksartikel

2019/7

I. Jeandarme, P. Habets

Bepalen benodigde beveiligingsniveau van forensisch psychiatrische patiënten: HoNOS-Secure en DUNDRUM-1, 455 - 463

Essay

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

K. Goethals, S. Roza

De ontwikkeling van een forensisch psychiatrisch curriculum in Vlaanderen en Nederland, 200 - 204

Oorspronkelijk artikel

2017/1

H. Nijman, S. Lammers, M. Vrinten, E. Bulten

(Te) lang in tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

2015/7

A.J.E. Visscher, G.B. van de Kraats, B. van der Goot, A.W. Braam

Bad or mad? Invloed van psychiatrische problematiek bij verdachten op strafrechtvervolging, 480 - 488

Essay

2014/9

G. Meynen

Neurolaw: de relevantie voor de forensische psychiatrie, 597 - 604

Oorspronkelijk artikel

2014/7

R.H.J. Hornsveld, C.H.S. Gerritsma, T. Kanters, A.J. Zwets, S. Roozen-Vlachos

Criminogene factoren van seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden, 430 - 438

Overzichtsartikel

2012/9

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Oorspronkelijk artikel

2012/6

J.E. van Horn, M.J. Eisenberg, S. van Kuik, G.M. van Kinderen

Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers, 497 - 507

Oorspronkelijk artikel

2012/6

M.C.A. Liem, D.J. Vinkers

Levensdelicten door verdachten met een psychotische stoornis in Nederland, 509 - 516

Oorspronkelijk artikel

2011/11

D.J. Vinkers, M. Barendregt, E. de Beurs, H.W. Hoek, T. Rinne

Etnische verschillen tussen pro Justitia gerapporteerde verdachten, 801 - 811

Oorspronkelijk artikel

2011/10

N. Mudde, H. Nijman, W. van der Hulst, J. van den Bout

Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van de HCR-20, 705 - 713

Oorspronkelijk artikel

2011/1

D.J. Vinkers

Zwakbegaafdheid bij Antilliaanse verdachten, 9 - 14

Overzichtsartikel

2010/5

G.T. Blok, E. de Beurs, A.G.S. de Ranitz, T. Rinne

Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland, 331 - 341

Oorspronkelijk artikel

2010/11

D.J. Vinkers, F.G.M. Heytel, G.M. Matroos, K.M. Hermans, H.W. Hoek

Rapportages pro Justitia van Antilliaanse verdachten in Nederland en op de Nederlandse Antillen, 745 - 752

Korte bijdrage

2009/5

E.F.J.M. Brand

Risicotaxatie met de polygraaf, 327 - 332

Essay

2009/4

H. Smets, R. Verelst, J. Vandenberghe

Geestesziek en gevaarlijk: gedwongen opname of internering? Het Belgische wettelijke kader, 217 - 225

Oorspronkelijk artikel

2009/4

E. de Jonge, H.L.I. Nijman, S.M.M. Lammers

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek, 205 - 215

Essay

2009/12

G. Meynen

De vrije wil in de forensische psychiatrie, 873 - 881

Oorspronkelijk artikel

2008/11

R.H.J. Hornsveld, S. Soe-Agnie, J. Donker, L. van der Wal

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis, 703 - 711

Oorspronkelijk artikel

2007/4

E. Brand, H. Nijman

Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten, 221 - 232

Oorspronkelijk artikel

2005/8

N. Duits, M. van Casteren, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen , 511 - 518

Overzichtsartikel

2005/10

N. Duits, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren. Een klinische benadering , 671 - 679

Oorspronkelijk artikel

2004/8

W.J. Canton, T.S. van der Veer, P.J.A. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink

De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia Onderzoek naar de HKT-30 en de klinische inschatting, 525 - 535