Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: affective disorder

Overzichtsartikel

2018/10

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatale psychologische stress­factoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht, 699 - 709

Oorspronkelijk artikel

2001/11

C. Emck, P.F. Schothorst, H. van Engeland

Psychosen bij jeugdigen, 757 - 765