Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: dwang

Overzichtsartikel

2017/4

D.A. de Waardt, F.M.M.A. van der Heijden

Gedwongen behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de thuissituatie, 221 - 228

Essay

2017/2

A. Liégeois, M. Eneman

Een ethische reflectie op bemoeizorg in de geestelijke gezondheidszorg, 103 - 110

Korte bijdrage

2016/6

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?, 471 - 475

Essay

2012/3

J. Boonekamp, R. Berghmans, W. Dondorp, G. de Wert

Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang, 257 - 266

Essay

2010/11

A. Dols, W. van Tilburg

Terugdringen van separaties, waar staan we en hoe verder?, 775 - 783

Overzichtsartikel

2008/3

A. Verbrugghe, H. Nys, J. Vandenberghe

Wanneer is een psychose gevaarlijk? Ethische, professionele en juridische afwegingen inzake psychose en gedwongen opname in België, 149 - 158

Essay

2004/6

A. Liégeois, M. Eneman

Omgaan met vrijheid en dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een ethisch advies, 369 - 378

Gevalsbeschrijving

2003/9

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Bemoeizorg en respect voor autonomie, 575 - 578

Korte bijdrage

2001/4

M.F.A.M. van Rooij, C.M.M. Vleugels, F.A.M. Kortmann, H.A.M.J. ten Have, F.C.B. van Wijmen

Gedwongen opname in de verslavingszorg , 265 - 270

Korte bijdrage

1999/2

H.L.I. Nijman, J.M.L.G. á Campo, D.P. Ravelli

Stijging van het aantal onvrijwillige opnamen, 103 - 107