Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: adolescent

Klinische Praktijk

2019/6

L. Castelein, J. Steyaert, H. Peeters, G. van Buggenhout

Adolescent met schizofreniforme stoornis en terugkerende 16p11.2-duplicatie, 421 - 425

Gevalsbeschrijving

2018/2

H. Geerts, P. Emmery, K. Spaas, C. Klockaerts, M. Danckaerts

Hashimoto-encefalopathie als verklaring voor psychotische symptomen bij een adolescent, 120 - 123

Overzichtsartikel

2016/6

G. Landuyt, B. Dierckx, P.F.A. de Nijs, G.C. Dieleman

Behandelopties bij pediatrische trichotillomanie, 463 - 470

Overzichtsartikel

2012/4

L. Aerts, E.P.C.J. Janssen, N.J.J.F. Janssen, L.H. Boogaard, J.M.C. Fincken, L.P.A. Voogd, G.Th.J. van Well, J.N.M. Schieveld

Pathologisch verzamelen bij kinderen en jeugdigen, 349 - 357

Gevalsbeschrijving

2010/6

I.M. Hein, C. Huyser

Olanzapine in de behandeling van adolescenten met anorexia nervosa, 417 - 421

Oorspronkelijk artikel

2009/1

W.W. Hale III, T.A. Klimstra, S.A.M. Wijsbroek, Q.A.W. Raaijmakers, P. Muris, W.H.J. Meeus

Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten uit de algemene populatie1, 21 - 30

Overzichtsartikel

2009/1

H.S. Backer, A.L. Miller, L.M.C. van den Bosch

Dialectische gedragstherapie bij adolescenten;een literatuuronderzoek , 31 - 41

Farmacotherapie

2008/1

G.C. Dieleman, R.F. Ferdinand

Farmacotherapie bij sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en separatieangststoornis bij kinderen en adolescenten Een literatuuroverzicht, 43 - 53

Oorspronkelijk artikel

2008/1

J.M. Hegeman, S.J.C. Doesborgh, M.C. van Niel, H.J.G.M. van Megen

De effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij adolescenten. Een retrospectief vergelijkend onderzoek, 23 - 31

Gevalsbeschrijving

2007/4

D. Neves Ramos, D. Van West, A.P.M. van Strien

Quetiapine bij de behandeling van het gilles-de-la-tourettesyndroom, 263 - 267

Overzichtsartikel

2007/3

L. van Nimwegen, L. de Haan, N. van Beveren, W. van den Brink, D. Linszen

Adolescentie, schizofrenie en drugs: interacterende kwetsbaarheid. Een hypothese , 169 - 178

Overzichtsartikel

2006/3

M.R. Weeda, B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Blijvende neuropsychologische stoornissen en structurele en functionele hersenafwijkingen na langdurig cannabisgebruik, 185 - 193

Overzichtsartikel

2006/2

C. Debruyne

Melatonine , 107 - 117

Overzichtsartikel

2005/4

E. de Haan, C. Huyser, F. Boer

De dwangstoornis bij kinderen en adolescenten, 229 - 238