Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: adolescent

Klinische Praktijk

2019/6

L. Castelein, J. Steyaert, H. Peeters, G. van Buggenhout

Adolescent met schizofreniforme stoornis en terugkerende 16p11.2-duplicatie, 421 - 425

Gevalsbeschrijving

2018/2

H. Geerts, P. Emmery, K. Spaas, C. Klockaerts, M. Danckaerts

Hashimoto-encefalopathie als verklaring voor psychotische symptomen bij een adolescent, 120 - 123

Klinische Praktijk

2018/11

M. de Meulenaere, J. de Meulenaere

Oppositioneel gedrag bij een 14-jarige jongen als eerste klinische symptoom van de ziekte van Wilson, 786 - 789

Overzichtsartikel

2016/6

G. Landuyt, B. Dierckx, P.F.A. de Nijs, G.C. Dieleman

Behandelopties bij pediatrische trichotillomanie, 463 - 470

Gevalsbeschrijving

2010/6

I.M. Hein, C. Huyser

Olanzapine in de behandeling van adolescenten met anorexia nervosa, 417 - 421

Oorspronkelijk artikel

2009/1

W.W. Hale III, T.A. Klimstra, S.A.M. Wijsbroek, Q.A.W. Raaijmakers, P. Muris, W.H.J. Meeus

Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten uit de algemene populatie1, 21 - 30

Overzichtsartikel

2009/1

H.S. Backer, A.L. Miller, L.M.C. van den Bosch

Dialectische gedragstherapie bij adolescenten;een literatuuronderzoek , 31 - 41

Farmacotherapie

2008/1

G.C. Dieleman, R.F. Ferdinand

Farmacotherapie bij sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en separatieangststoornis bij kinderen en adolescenten Een literatuuroverzicht, 43 - 53

Oorspronkelijk artikel

2008/1

J.M. Hegeman, S.J.C. Doesborgh, M.C. van Niel, H.J.G.M. van Megen

De effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij adolescenten. Een retrospectief vergelijkend onderzoek, 23 - 31

Overzichtsartikel

2006/2

C. Debruyne

Melatonine , 107 - 117