Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychiatric disorder

Overzichtsartikel

2018/9

R. Ballegeer, K. Demyttenaere, W. Simons

Het klinefeltersyndroom: een systematisch overzicht van de secundaire psychiatrische aandoeningen, 606 - 618

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M.-A. Vanderhasselt, J. Dedoncker, M. Arns, C. Baeken

Niet-invasieve hersenstimulatie bij psychiatrische stoornissen: beïnvloedende factoren en combinatie van interventies, 594 - 599

Overzichtsartikel

2008/5

L.M. Dil, Th.A.H. Doreleijers, R.A. Schoevers

Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht, 263 - 272

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

C.J. Laban, H.B.P.E. Gernaat, I.H. Komproe, G.A. Schreuders, J.T.V.M. de Jong

Invloed van de duur van de asielprocedure op de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Iraakse asielzoekers in Nederland, 743 - 752

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Psychische gezondheidstoestand vanmigranten: discrepantie tussen psychiatrische stoornissen en ervaren klachten en beperkingen, 761 - 769

Oorspronkelijk artikel

2003/6

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Verklaringen voor verschillen in psychiatrische stoornissen in een onderzoek onder migranten , 315 - 326

Overzichtsartikel

2000/2

B. Lowyck, M. De Hert, E. Peeters, P. Gilis, J. Peuskens

Belasting van gezinsleden van psychiatrische patiënten , 85 - 93