Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: gender

Onderzoeksartikel

2020/5

V. de Vogel, J. Stam, Y.H.A. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Vrouwen onder invloed: een studie naar genderverschillen in middelengebruik bij forensisch psychiatrische patiënten, 332 - 339

Oorspronkelijk artikel

2014/7

V. de Vogel, J. Stam, Y. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Gewelddadige vrouwen: een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten, 439 - 447

Overzichtsartikel

2013/9

L. Amrani, L. De Backer, G. Dom

Piekdrinken op jonge leeftijd: gevolgen voor neurocognitieve functies en genderverschillen, 677 - 689

Oorspronkelijk artikel

2012/4

V. de Vogel, M. de Vries Robbé, W. van Kalmthout, C. Place

Risicotaxatie van geweld bij vrouwen: ontwikkeling van de ‘Female Additional Manual’ (FAM), 329 - 338

Oorspronkelijk artikel

2011/2

S. Van de Velde, K. Levecque, P. Bracke

Vlaanderen versus Nederland: verschillen in depressieve klachten bij mannen en vrouwen gemeten met de CES-D8, 73 - 82

Overzichtsartikel

2010/4

M.A.M. Boerma, J.C. van der Stel, TH. van Amelsvoort, D.H. Linszen, L. de Haan

Vrouwen, schizofrenie en oestrogeen; neurobiologische hypothesen en interventiestudies, 235 - 244

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

N.J. Nicolai

Chronische stress, sekse en gender, 569 - 577

Overzichtsartikel

2008/5

L.M. Dil, Th.A.H. Doreleijers, R.A. Schoevers

Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht, 263 - 272

Overzichtsartikel

2007/4

L.A.M. Kooiman, B.J.A. Jansen, F.P.M.L. Peeters

Gevoelig voor verandering Neuro-endocrinologische aspecten van depressie bij vrouwen, 241 - 250

Korte bijdrage

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

A.M.M. Kolk

Gender en somatisatie, 389 - 396

Overzichtsartikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

C.M.T. Gijsbers van Wijk

Depressie: genderverschillen in prevalentie, klinisch beeld en behandelrespons, 377 - 382

Oorspronkelijk artikel

2002/5

C.M.T. Gijsbers van Wijk, J. Dekker, J. Peen, F. de Jonghe

Depressie bij mannen en vrouwen: genderverschillen in behandeluitkomsten van farmacotherapie en gecombineerde therapie, 301 - 311