Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: persoonlijkheidsstoornis

Klinische Praktijk

2020/12

D.W. van der Spek, R.A. van Grieken

Eerder behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij therapieresistente depressies, 1067 - 1072

Essay

2013/12

C.G. Kooiman, G.H. Kuipers, CH. Huffstadt

Transference-focused psychotherapie en mentaliseren in de klinische psychotherapie; een kwestie van vorm én vent, 939 - 948

Gevalsbeschrijving

2011/6

A.M.L. Oude Elberink, M.S. Oudijn, V.I.H. Kwa, H.L. Van

‘Theatrale persoonlijkheidsstoornis met regressie en conversie’; een meningeoom, 371 - 376

Oorspronkelijk artikel

2010/1

A.T.J. Cornelissen, E. Poppe, M.A. Ouwens

Drop-out bij klinisch psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, 17 - 27

Oorspronkelijk artikel

2007/6

S. Kool, R. Schoevers, I.J. Duijsens, J. Peen, G. van Aalst, F. de Jonghe, J. Dekker

Behandeling van de depressieve stoornis en comorbide persoonlijkheidspathologie: gecombineerde therapie versus farmacotherapie, 361 - 372

Gevalsbeschrijving

2004/11

W.G. Staal, J.J. Wernand, B. van der Goot

Een moeder accepteert haar baby niet, 775 - 779

Oorspronkelijk artikel

2003/1

C. Sonneborn, J.B. Dijkstra

Moeilijke psychiatrische patiënten , 5 - 14

Gevalsbeschrijving

2001/6

R.F.M. van Rossum, Paul Hodiamont

Een patiënte met mitochondriële encefalomyopathie, 417 - 421

Oorspronkelijk artikel

2000/10

C.G. Kooiman, F.P. Kroon, Y.R. van Rood

Openheid over de hiv-infectie, 'coming out' voor de homoseksuele oriëntatie en persoonlijkheidspathologie , 729 - 738

Oorspronkelijk artikel

1999/2

E.A.M. Knoppert-van der Klein, C.A.L. Hoogduin

Persoonlijkheidsstoornissen volgens de Personality Diagnostic Questionnaire-Revised (pdq-r) bij patiënten met een bipolaire stoornis , 67 - 73