Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: schizophrenia

Overzichtsartikel

2004/1

M. Figee, T. van Amelsvoort, L. de Haan, D.H. Linszen

Genetisch onderzoek bij schizofrenie, 15 - 26

Overzichtsartikel

2003/8

B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Disconnectiviteit bij schizofrenie: afwijkingen in de witte stof van de hersenen , 507 - 515

Gevalsbeschrijving

2003/8

W. Stuve, A. Wessels, L. Timmerman

Remissie van een schizofrene psychose na het staken van de behandeling met lamotrigine , 525 - 528

Oorspronkelijk artikel

2003/4

J.P.A.M. Bogers, A.W. Goedhart, P.J. Hermans

Culturele bias in de beoordeling van negatieve symptomen? , 203 - 210

Gevalsbeschrijving

2003/4

J.L.M. Passier, N.A.M. Ruigewaard, R.B.J. Timmermans, W.L. Diemont

Risperidon en gestoorde glucosetolerantie, 225 - 228

Overzichtsartikel

2003/2

K.C.E.E.R. Catthoor, M. De Hert, J. Peuskens

Stigma bij schizofrenie , 87 - 96

Oorspronkelijk artikel

2003/2

C.A.W. Rijcken, C.M.J. Groot-Zevert, C.J. Slooff, L.T.W. de Jong-van den Berg

Antipsychotica en psychotrope comedicatie op een verblijfsafdeling , 67 - 74

Gevalsbeschrijving

2003/11

M.F. van Vreeswijk, W.J.J.M. Arts, K.H. Kho, R.A. Jongedijk

Cognitieve gedragstherapie bij een patiënt met medicatieresistente paranoïde schizofrenie, 709 - 713

Oorspronkelijk artikel

2003/10

M.E. Lenior, P.M.A.J. Dingemans, A.H. Schene, D.H. Linszen

Predictoren en het vijfjarig sociaal en symptomatisch beloop van recent ontstane schizofrenie: een padanalyse, 597 - 608

Overzichtsartikel

2002/5

N. Robben, M. De Hert, J. Peuskens

Gebrek aan ziekte-inzicht bij schizofrene patiënten, 313 - 322

Oorspronkelijk artikel

2002/3

B. Lowyck, M. De Hert, E. Peeters, M. Wampers, P. Gilis, J. Peuskens

Belasting van familieleden: een onderzoek bij 120 familieleden van schizofrene patiënten in België, 151 - 159

Overzichtsartikel

2002/2

I.E.C. Sommer, A. Aleman, J.-P. Selten, N.F. Ramsey, A. Bouma, R. Kahn

Lateralisatie bij schizofrenie: een meta-analyse, 107 - 118

Korte bijdrage

2002/11

C.M.J. van Straten

De screeningslijst voor Subjectieve Ervaringen van Cognitieve veranderingen (sec), 767 - 771

Korte bijdrage

2002/11

L. de Haan

Cognitie, subjectieve ervaring, dopamine en antipsychotica, 759 - 766

Overzichtsartikel

2002/11

A. Aleman

Hallucinaties: een cognitiefneuropsychiatrische benadering, 753 - 758

Overzichtsartikel

2002/11

J.J. de Jong, B. de Gelder, Paul Hodiamont

Emotieherkenning en cross-modaliteit bij schizofreniepatiënten, 747 - 752

Korte bijdrage

2002/11

W. Hulstijn, B.J.M. Jogems-Kosterman, J.J.M. van Hoof, B. Sabbe

Planningsstoornissen bij schizofrenie, 739 - 745

Korte bijdrage

2002/11

N.F. Ramsey

Bijdrage van functionele magnetische kernspinresonantie aan inzichten in schizofrenie, 727 - 732

Korte bijdrage

2002/11

J. Peuskens, M. De Hert, F. Janssen, J. Hulselmans, M. D'Haenens, B. Sabbe

Geheugenstoornissen bij schizofrenie, 733 - 738

State-of-the-art-artikel

2002/10

J.-P. Selten

Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland, 665 - 675

Korte bijdrage

2002/1

A.M. Weier, J.W. Hummelen

Klinisch bruikbare criteria bij de differentiële diagnose borderline versus psychotische stoornis, 45 - 50

Korte bijdrage

2001/9

E. Peters, L. de Haan

Vrouwen met schizofrenie: onderzoeksbevindingen en implicaties voor de behandeling, 639 - 644

Oorspronkelijk artikel

2001/9

G. van Humbeeck, C. van Audenhove, M. De Hert, J. Heyrman, J. Peuskens, G. Pieters, G. Storms, H. Vertommen

Expressed emotion in de patiënt-hulpverlenerrelatie bij beschut wonen, 611 - 619

Overzichtsartikel

2001/8

E. Peeters, B. Lowyck, M. De Hert, K. Torfs, PH. Delespaul, J. Peuskens

Het beloop van het ziektebeeld bij patiënten die een eerste episode van schizofrenie doormaken: een literatuuroverzicht, 567 - 573

Overzichtsartikel

2001/8

L. de Haan, T. Timmer, D.H. Linszen, M.E. Lenior, L. Wouters

Het beloop van schizofrenie gedurende vijf jaar na een eerste opname, in de westerse wereld, 559 - 565