Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: schizophrenia

Overzichtsartikel

2008/11

M. Morrens, W. Hulstijn, B.G.C. Sabbe

Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: het belang van een vergeten syndroom, 713 - 724

Overzichtsartikel

2008/10

A.M.J.W. Scheepers-Hoeks, S.J.W. Wessels-Basten, M.J.W.T. Scherders, B. Bravenboer, A.J.M. Loonen, R.T. Kleppe, R.J.E. Grouls

Schizofrenie en antipsychotica: samenhang met het metabool syndroom, 645 - 654

Oorspronkelijk artikel

2008/10

N. Boonstra, L. Wunderink, P.H.M. de Wit, E. Noorthoorn, D. Wiersma

De administratieve incidentie van niet-affectieve psychosen in Friesland en Twente, 637 - 643

Gevalsbeschrijving

2007/9

J.C. Eschauzier, S. Tuinier †, F.M.M.A. van der Heijden, C. Heesmans, W.J. Schudel

De grenzen van zelfbeschikking: ethische en juridische dimensies van onvrijwillige abortus en sterilisatie, 667 - 671

Overzichtsartikel

2007/3

L. van Nimwegen, L. de Haan, N. van Beveren, W. van den Brink, D. Linszen

Adolescentie, schizofrenie en drugs: interacterende kwetsbaarheid. Een hypothese , 169 - 178

Overzichtsartikel

2007/12

J.D. Blom

Honderd jaar schizofrenie. Van Bleuler naar de DSM-V, 887 - 895

Essay

2007/11

J.C. van der Stel

In genes we trust versus het gen voorbij. Over schizofrenie, 813 - 822

Overzichtsartikel

2007/1

J.J.M. van Hoof

Een disbalans tussen kracht en sturing Een nieuw model voor de pathogenese van schizofrenie, 27 - 36

Overzichtsartikel

2007/1

J. Verveer, K. Huizer, D. Fekkes, N. van Beveren

Genexpressieprofilering bij schizofrenie Een overzicht, 7 - 16

Overzichtsartikel

2007/1

J. van Os, R. Kahn

Remissiecriteria voor de diagnose schizofrenie, 21 - 26

Overzichtsartikel

2006/5

M. Eneman, B.G.C. Sabbe

Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie, 373 - 382

Korte bijdrage

2006/1

H.H. Harms

Welk antipsychoticum als eerste keus bij schizofrenie?, 45 - 51

Gevalsbeschrijving

2005/9

H.J.E. van de Mortel, J.M.L.G. á Campo, M.G. van Erp, Ch. Norra

Epileptiforme exacerbaties bij een patiënt met paranoïde schizofrenie , 619 - 623

Korte bijdrage

2005/4

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Ervaringen met antipsychotica bij een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik Een opiniepeiling onder experts, 253 - 257

Overzichtsartikel

2005/4

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Antipsychotica bij patiënten met een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik. Een literatuuroverzicht, 219 - 228

Essay

2005/3

J.M. Havenaar

Waarom een diagnose schizofrenie?, 149 - 155

Overzichtsartikel

2005/2

R.J. Hempel, J.H.M. Tulen, N. van Beveren, M.W. Hengeveld

Emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie: herkenning van gelaatsuitdrukkingen, 83 - 92

Essay

2005/12

M.A.J. Romme

Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizofrenie als uitgangspunt van richtlijnen voor de behandeling, 837 - 845

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

J.-P. Selten, E. Cantor-Graae

Schizofrenie en migratie , 733 - 742

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

K. Gokoel

Geesten of schizofrenie: een beschrijving van een Hindoestaanse patiënt, 801 - 805

Oorspronkelijk artikel

2004/9

C. Matton, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

Ziekte-inzicht bij patiënten met schizofrenie, 589 - 599

Korte bijdrage

2004/8

E. Debusscher, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

Het meedelen van een psychiatrische diagnose aan mensen met een psychose Een exploratief onderzoek, 557 - 561

Overzichtsartikel

2004/8

J.G.C. van Amsterdam, A. Opperhuizen, W. van den Brink

Cannabis als risicofactor van schizofrenie, 515 - 524

Essay

2004/7

C.M.T. Gijsbers van Wijk, H.M. Visser

De teloorgang van Camille Claudel , 419 - 427

Overzichtsartikel

2004/2

L. de Haan

Relevantie van het metabolisme van homocysteïne voor de behandeling van schizofrenie, 93 - 99