Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: schizophrenia

Korte bijdrage

2014/6

J.E. Hovens, T.A.M. Onderwater

Minocycline bij schizofrenie: een beknopt overzicht, 402 - 406

Korte bijdrage

2014/5

S. Goedhart, H.N. Sno

Het ‘signe du miroir’. Psychopathologische bespiegelingen aan de hand van een vergeten fenomeen, 328 - 335

Oorspronkelijk artikel

2014/5

N. Boonstra, R. Klaasen, L. Wunderink

Vroegtijdige onderkenning van een psychose; meta-analyse naar verband tussen duur van onbehandelde psychose en beloop van negatieve symptomen, 309 - 318

Overzichtsartikel

2013/6

C. Quisenaerts, M. Morrens, B. Sabbe

De nicotinereceptor als doelwit voor verbetering van de cognitieve symptomen bij schizofrenie, 415 - 425

Oorspronkelijk artikel

2013/2

D.E. Tenback, F. van Kessel, J. Jessurun, Y.J. Pijl, E.R. Heerdink, P.N. van Harten

Risicofactoren voor inactiviteit bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in de langdurige zorg, 83 - 91

Korte bijdrage

2012/8

W.G. ter Meulen, L. de Haan

Interventies om mensen met schizofrenie aan het bewegen te krijgen en te houden, 741 - 746

Oorspronkelijk artikel

2012/5

F. Sanders, M.M.J. Smeets-Janssen, P.D. Meesters, A.E. van der Vlies, C.J. Kerssens, Y.A.L. Pijnenburg

Frontotemporale dementie en schizofrenie op oudere leeftijd: een verkenning van executief en globaal cognitief functioneren, 409 - 417

Overzichtsartikel

2012/10

F.A.P.M. van Mensvoort, G. Blok, J.D. Blom

De insulineshocktherapie in Den Haag, 1937 tot eind jaren vijftig, 869 - 877

Oorspronkelijk artikel

2012/10

A.J. Ouwehand, B.M. Mollema-schelwald, H. Knegtering

Relatie tussen antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie en menstruatiestoornissen bij vrouwen met schizofrenie; een systematische review, 861 - 868

Gevalsbeschrijving

2012/1

J.D. Blom, J.J.S. Kooij

De ADD-psychose: behandeling met antipsychotica én methylfenidaat?, 89 - 93

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

P.D. Meesters, M.L. Stek

Ouderen met schizofrenie: prevalentie en verdeling naar ontstaansleeftijd in een psychiatrisch verzorgingsgebied in Amsterdam , 669 - 675

Overzichtsartikel

2011/8

D. Vancampfort, M. Probst, J. Knapen, H. Demunter, J. Peuskens, M. De Hert

Lichaamsgerichte werkvormen binnen de psychomotorische therapie voor mensen met schizofrenie: een literatuuronderzoek, 531 - 541

Overzichtsartikel

2011/3

K. Lacluyse, L. van Bouwel, H. Demunter, I. Heleven, R. Van Winkel, J. Peuskens, M. De Hert

Klinische beoordeling van sterk verhoogd risico op psychose: overzicht en kritische reflectie, 153 - 162

Overzichtsartikel

2011/2

G. Faber, A.R. van Gool, H.G.O.M. Smid, D. Wiersma, R.J. van den Bosch

Typische en atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie: is er verschil in invloed op neurocognitie?, 107 - 117

Overzichtsartikel

2011/2

H. Knegtering, H. Oolders, M.A. Ruijsink, A.E.G.M. van der Moolen

Depotantipsychotica anno 2011, 95 - 105

Overzichtsartikel

2010/9

V.C.R. Jiawan, J. Arends, C.J. Slooff, H. Knegtering

Medicamenteuze interventie bij negatieve symptomen bij patiënten met schizofrenie, 627 - 637

Overzichtsartikel

2010/8

D. Vancampfort, J. Knapen, M. Probst, R. Van Winkel, J. Peuskens, K. Maurissen, H. Demunter, M. De Hert

De therapeutische waarde van bewegen voor mensen met schizofrenie, 565 - 574

Overzichtsartikel

2010/4

M.A.M. Boerma, J.C. van der Stel, TH. van Amelsvoort, D.H. Linszen, L. de Haan

Vrouwen, schizofrenie en oestrogeen; neurobiologische hypothesen en interventiestudies, 235 - 244

Overzichtsartikel

2010/2

C.T. Smits, M. van der Gaag

Cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie, 99 - 109

Essay

2010/12

G.A.M. Pijnenborg, A. Aleman

Ziekte-inzicht bij mensen met schizofrenie: theoretische inzichten en voorstel voor behandeling, 825 - 835

Gevalsbeschrijving

2010/1

M.H. de Jong, M.L.J.M. Eussen, A.R. van Gool

Antipsychotica en stimulantia: een zinvolle combinatie?, 57 - 61

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

D. Collip, I. Myin-Germeys, R. Van Winkel, J. van Os

Stress en psychose: vormt sensitisatie het onderliggend mechanisme?, 559 - 567

Oorspronkelijk artikel

2009/3

L.F.M. van der Post, J.J.M. Dekker, J.F.J. Jonkers, A.T.F. Beekman, C.L. Mulder, L. de Haan, W.G. Mulder, R.A. Schoevers

Veranderingen in crisisinterventie en acute psychiatrie; Amsterdamse consulten in 1983 en 2005, 139 - 150

Gevalsbeschrijving

2009/1

A. Neven, M.C. Klaassen

Een patiënt met een langdurig onbehandelde psychose, 59 - 63

Gevalsbeschrijving

2009/1

M. Klein Hofmeijer-Sevink, Z.J. van Eijk, R. van der Zwaard

Verworven stotteren bij een patiënt met een psychose, 53 - 57