Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Trefwoordenregister: schizofrenie

Overzichtsartikel

2002/11

J.J. de Jong, B. de Gelder, Paul Hodiamont

Emotieherkenning en cross-modaliteit bij schizofreniepatiënten, 747 - 752

Korte bijdrage

2002/11

W. Hulstijn, B.J.M. Jogems-Kosterman, J.J.M. van Hoof, B. Sabbe

Planningsstoornissen bij schizofrenie, 739 - 745

Korte bijdrage

2002/11

N.F. Ramsey

Bijdrage van functionele magnetische kernspinresonantie aan inzichten in schizofrenie, 727 - 732

Korte bijdrage

2002/11

J. Peuskens, M. De Hert, F. Janssen, J. Hulselmans, M. D'Haenens, B. Sabbe

Geheugenstoornissen bij schizofrenie, 733 - 738

State-of-the-art-artikel

2002/10

J.-P. Selten

Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland, 665 - 675

Korte bijdrage

2002/1

A.M. Weier, J.W. Hummelen

Klinisch bruikbare criteria bij de differentiële diagnose borderline versus psychotische stoornis, 45 - 50

Korte bijdrage

2001/9

E. Peters, L. de Haan

Vrouwen met schizofrenie: onderzoeksbevindingen en implicaties voor de behandeling, 639 - 644

Oorspronkelijk artikel

2001/9

G. van Humbeeck, C. van Audenhove, M. De Hert, J. Heyrman, J. Peuskens, G. Pieters, G. Storms, H. Vertommen

Expressed emotion in de patiënt-hulpverlenerrelatie bij beschut wonen, 611 - 619

Overzichtsartikel

2001/8

E. Peeters, B. Lowyck, M. De Hert, K. Torfs, PH. Delespaul, J. Peuskens

Het beloop van het ziektebeeld bij patiënten die een eerste episode van schizofrenie doormaken: een literatuuroverzicht, 567 - 573

Overzichtsartikel

2001/8

L. de Haan, T. Timmer, D.H. Linszen, M.E. Lenior, L. Wouters

Het beloop van schizofrenie gedurende vijf jaar na een eerste opname, in de westerse wereld, 559 - 565

Overzichtsartikel

2001/6

A. Broerse, T.J. Crawford, J.A. den Boer

Saccadeparadigma's en cognitie bij schizofrenie: een overzicht, 395 - 404

Oorspronkelijk artikel

2001/4

M.E. Lenior, P.M.A.J. Dingemans, D.H. Linszen, L. de Haan, A.H. Schene

Sociaal functioneren en het beloop van recent ontstane schizofrenie , 219 - 231

Korte bijdrage

2001/2

A.M. Vos, E. Hoencamp, P.M.J. Haffmans

Afwijkingen in de membraanvetzuursamenstelling bij patiënten met schizofrenie, 115 - 120

Overzichtsartikel

2001/2

J.M. van Bruggen, D.H. Linszen, P.M.A.J. Dingemans, B.P.R. Gersons

Gewichtstoename en antipsychotica, 95 - 104

Oorspronkelijk artikel

2001/11

C. Emck, P.F. Schothorst, H. van Engeland

Psychosen bij jeugdigen, 757 - 765

Overzichtsartikel

2001/1

J.M. Bakker, L. de Haan

Neurobiologische hypothesen over de pathogenese van schizofrenie , 21 - 29

Korte bijdrage

2000/5

N.J.M. Beuk, L. de Haan

Dwangsymptomen bij schizofrenie: aanwijzingen voor een aparte groep, 347 - 351

Overzichtsartikel

2000/2

C. Tak, M.T. Appelo, R.J. van den Bosch, D. Wiersma

Dertig jaar psychosociale interventies bij schizofrenie, 95 - 110

Overzichtsartikel

2000/10

L. de Haan, J.M. Bakker

Effectiviteit van individuele psychotherapie bij schizofrenie , 751 - 758

Korte bijdrage

1999/6

P. Vlaminck

Commentaar bij de 'Richtlijn antipsychoticagebruik bij schizofrene psychosen', 379 - 383

Korte bijdrage

1999/4

L. de Haan, M.A. Bottelier

'Duur Onbehandelde Psychose' en het beloop van schizofrenie, 239 - 243

Overzichtsartikel

1999/2

J.F. von Gleich, H. Knegtering

Minder kanker bij schizofrenie? , 95 - 101

Overzichtsartikel

1999/1

A. Aleman, E.H.F. de Haan

Clozapine en cognitief functioneren, 37 - 43

Korte bijdrage

1999/1

Paul Hodiamont

Is schizofrenie een beschavingsziekte?, 51 - 54

Oorspronkelijk artikel

1991/10

J.A. Buddingh, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

De toepassing van carbamazepine bij patiënten lijdend aan schizofrenie: een overzicht