Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Trefwoordenregister: schizofrenie

Essay

2010/12

G.A.M. Pijnenborg, A. Aleman

Ziekte-inzicht bij mensen met schizofrenie: theoretische inzichten en voorstel voor behandeling, 825 - 835

Gevalsbeschrijving

2010/1

M.H. de Jong, M.L.J.M. Eussen, A.R. van Gool

Antipsychotica en stimulantia: een zinvolle combinatie?, 57 - 61

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

D. Collip, I. Myin-Germeys, R. Van Winkel, J. van Os

Stress en psychose: vormt sensitisatie het onderliggend mechanisme?, 559 - 567

Oorspronkelijk artikel

2009/3

L.F.M. van der Post, J.J.M. Dekker, J.F.J. Jonkers, A.T.F. Beekman, C.L. Mulder, L. de Haan, W.G. Mulder, R.A. Schoevers

Veranderingen in crisisinterventie en acute psychiatrie; Amsterdamse consulten in 1983 en 2005, 139 - 150

Gevalsbeschrijving

2009/1

A. Neven, M.C. Klaassen

Een patiënt met een langdurig onbehandelde psychose, 59 - 63

Gevalsbeschrijving

2009/1

M. Klein Hofmeijer-Sevink, Z.J. van Eijk, R. van der Zwaard

Verworven stotteren bij een patiënt met een psychose, 53 - 57

Farmacotherapie

2008/2

K.H. Kho

Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca, 99 - 104

Overzichtsartikel

2008/11

M. Morrens, W. Hulstijn, B.G.C. Sabbe

Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: het belang van een vergeten syndroom, 713 - 724

Overzichtsartikel

2008/10

A.M.J.W. Scheepers-Hoeks, S.J.W. Wessels-Basten, M.J.W.T. Scherders, B. Bravenboer, A.J.M. Loonen, R.T. Kleppe, R.J.E. Grouls

Schizofrenie en antipsychotica: samenhang met het metabool syndroom, 645 - 654

Oorspronkelijk artikel

2008/10

N. Boonstra, L. Wunderink, P.H.M. de Wit, E. Noorthoorn, D. Wiersma

De administratieve incidentie van niet-affectieve psychosen in Friesland en Twente, 637 - 643

Gevalsbeschrijving

2007/9

J.C. Eschauzier, S. Tuinier †, F.M.M.A. van der Heijden, C. Heesmans, W.J. Schudel

De grenzen van zelfbeschikking: ethische en juridische dimensies van onvrijwillige abortus en sterilisatie, 667 - 671

Overzichtsartikel

2007/3

L. van Nimwegen, L. de Haan, N. van Beveren, W. van den Brink, D. Linszen

Adolescentie, schizofrenie en drugs: interacterende kwetsbaarheid. Een hypothese , 169 - 178

Overzichtsartikel

2007/12

J.D. Blom

Honderd jaar schizofrenie. Van Bleuler naar de DSM-V, 887 - 895

Essay

2007/11

J.C. van der Stel

In genes we trust versus het gen voorbij. Over schizofrenie, 813 - 822

Overzichtsartikel

2007/1

J.J.M. van Hoof

Een disbalans tussen kracht en sturing Een nieuw model voor de pathogenese van schizofrenie, 27 - 36

Overzichtsartikel

2007/1

J. Verveer, K. Huizer, D. Fekkes, N. van Beveren

Genexpressieprofilering bij schizofrenie Een overzicht, 7 - 16

Overzichtsartikel

2007/1

J. van Os, R. Kahn

Remissiecriteria voor de diagnose schizofrenie, 21 - 26

Overzichtsartikel

2006/5

M. Eneman, B.G.C. Sabbe

Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie, 373 - 382

Korte bijdrage

2006/1

H.H. Harms

Welk antipsychoticum als eerste keus bij schizofrenie?, 45 - 51

Gevalsbeschrijving

2005/9

H.J.E. van de Mortel, J.M.L.G. á Campo, M.G. van Erp, Ch. Norra

Epileptiforme exacerbaties bij een patiënt met paranoïde schizofrenie , 619 - 623

Korte bijdrage

2005/4

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Ervaringen met antipsychotica bij een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik Een opiniepeiling onder experts, 253 - 257

Overzichtsartikel

2005/4

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Antipsychotica bij patiënten met een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik. Een literatuuroverzicht, 219 - 228

Essay

2005/3

J.M. Havenaar

Waarom een diagnose schizofrenie?, 149 - 155

Overzichtsartikel

2005/2

R.J. Hempel, J.H.M. Tulen, N. van Beveren, M.W. Hengeveld

Emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie: herkenning van gelaatsuitdrukkingen, 83 - 92

Overzichtsartikel

2005/12

J. Wilschut

Van dementia praecox naar schizofrenie , 827 - 836