Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: werkstress

Oorspronkelijk artikel

2011/7

G.F. Koerselman, J.H. Smit, W. van Tilburg

Een onderzoek naar arbeidssatisfactie onder Nederlandse psychiaters, 393 - 403

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

L.J.P. van Doornen

Werkstress en cortisol; meetfilosofie en bevindingen, 587 - 594

Oorspronkelijk artikel

2001/1

A.J.M. Smith, W.Chr. Kleijn, J.A. Stevens

De posttraumatische stress-stoornis: bedrijfsrisico voor behandelaars? , 7 - 19