Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Auteurregister: P. van Lieshout

Oorspronkelijk artikel

1992/5

H. van de Beek, P. van Lieshout

De waarde van casemanagement voor de Nederlandse psychiatrie

Oorspronkelijk artikel

1987/4

P. van Lieshout, G. Brook, P. van Dijk

Consistentie van psychiatrische diagnosen