Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: D.H. Linszen

Overzichtsartikel

2010/4

M.A.M. Boerma, J.C. van der Stel, TH. van Amelsvoort, D.H. Linszen, L. de Haan

Vrouwen, schizofrenie en oestrogeen; neurobiologische hypothesen en interventiestudies, 235 - 244

Overzichtsartikel

2006/6

M.C. Klaassen, D.H. Nieman, H.E. Becker, D.H. Linszen

Wanneer heeft detectie van hoogrisicofactoren voor een eerste psychose zin?, 467 - 476

Overzichtsartikel

2006/3

M.R. Weeda, B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Blijvende neuropsychologische stoornissen en structurele en functionele hersenafwijkingen na langdurig cannabisgebruik, 185 - 193

Overzichtsartikel

2004/1

M. Figee, T. van Amelsvoort, L. de Haan, D.H. Linszen

Genetisch onderzoek bij schizofrenie, 15 - 26

Overzichtsartikel

2003/8

B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Disconnectiviteit bij schizofrenie: afwijkingen in de witte stof van de hersenen , 507 - 515

Oorspronkelijk artikel

2003/10

M.E. Lenior, P.M.A.J. Dingemans, A.H. Schene, D.H. Linszen

Predictoren en het vijfjarig sociaal en symptomatisch beloop van recent ontstane schizofrenie: een padanalyse, 597 - 608

Korte bijdrage

2002/1

J. Lavalaye, L. de Haan, D.H. Linszen

Dopaminereceptorbezetting door antipsychotica: een overzicht van spect- en pet-onderzoek , 39 - 44

Overzichtsartikel

2001/8

L. de Haan, T. Timmer, D.H. Linszen, M.E. Lenior, L. Wouters

Het beloop van schizofrenie gedurende vijf jaar na een eerste opname, in de westerse wereld, 559 - 565

Oorspronkelijk artikel

2001/4

M.E. Lenior, P.M.A.J. Dingemans, D.H. Linszen, L. de Haan, A.H. Schene

Sociaal functioneren en het beloop van recent ontstane schizofrenie , 219 - 231

Korte bijdrage

2001/4

L. de Haan, J.M. van Bruggen, J. Lavalaye, W.F. Scholte, L. Wouters, J. Storosum, D.H. Linszen

Rehabilitatie van klassieke antipsychotica: een overzicht van meta-analyses, 259 - 264

Overzichtsartikel

2001/2

J.M. van Bruggen, D.H. Linszen, P.M.A.J. Dingemans, B.P.R. Gersons

Gewichtstoename en antipsychotica, 95 - 104

Korte bijdrage

1997/1

L. de Haan, D.H. Linszen, R. Gorsira

Vroegtijdige intensieve interventie, sociaal functioneren, psychoserecidief en suïcide bij patiënten met recent ontstane schizofrenie en verwante stoornissen, 24 - 36

Oorspronkelijk artikel

1996/9

P.M. Dingemans, M.E. Lenior, D.H. Linszen

Psychopathologie van patiënten met schizofrenie en `Expressed Emotion' van de ouders

Oorspronkelijk artikel

1995/5

P.M.A.J. Dingemans, D.H. Linszen, M.E. Lenior, R. Smeets

Dimensionele structuur van de korte psychiatrische beoordelingsschaal (BPRS-E)

Oorspronkelijk artikel

1995/4

P.M.A.J. Dingemans, D.H. Linszen, M.E. Lenior

Persoonlijkheidsstoornissen en schizofrenierecidive

Oorspronkelijk artikel

1994/7

D.H. Linszen, P.M.A.J. Dingemans, W.F. Scholte, M.E. Lenior, A.J.W. van der Does, M.A. Nugter

`Expressed emotion (EE)' en patiëntgebonden kenmerken als risicofactoren voor psychoserecidief bij schizofrene stoornissen

Oorspronkelijk artikel

1993/9

D.H. Linszen, P.M.A.J. Dingemans, W.F. Scholte, J.W. van der Does, M.A. Nugter, M.E. Lenior

Behandeling, `Expressed Emotion' en psychoserecidief bij recent ontstane schizofrene stoornissen

Oorspronkelijk artikel

1992/4

H.N. Sno, D.H. Linszen, F. de Jonghe

Een zonderlinge zwemming...

Oorspronkelijk artikel

1989/8

H.N. Sno, D.H. Linszen

A la recherche du... déjà vu

Oorspronkelijk artikel

1989/3

P.M. Dingemans, D.H. Linszen

Definitie en operationalisatie van psychoserecidief: het gebruik van de korte psychiatrische beoordelingsschaal (BPRS)