Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: F. Oostervink

Korte bijdrage

2012/1

A. Dols, H. van Gerven, F. Oostervink, S. Schouws, I. Tolner, R.W. Kupka, M.L. Stek

Aandachtspunten voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis, 75 - 80

Referaat

2004/2

F. Oostervink

Weinig wetenschappelijke belangstelling voor de bipolaire stoornis in vergelijking met schizofrenie?, 123 - 124