Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: I.K. Lampe

Referaat

2015/3

V.J. Harmse, I.K. Lampe

Prevalentie en klinische correlatie van katatonie bij oudere patiënten in een algemeen ziekenhuis, 223 - 224

Ingezonden brief

1998/6

I.K. Lampe, T.J. Heeren

Reactie op 'Psychiatrische taalfouten' (5), 368 - 370

Korte bijdrage

1997/8

I.K. Lampe, T.J. Heeren

Kort signalement Veroudering en gedrag, 676 - 678