Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Auteurregister: S.P.J. van Alphen

Opinie

2017/1

J. Hutsebaut, A.C. Videler, M.J.A. Schoutrop, T.A.M.J. van Amelsvoort, S.P.J. van Alphen

Persoonlijkheidsstoornissen: levensloopbenadering zinvol, 52 - 55

Gevalsbeschrijving

2016/7

F. Smeets, J.W. Ummels, F.R.J. Verhey, S.P.J. van Alphen

Een 87-jarige man met late-onset frontotemporale dementie, 543 - 546

Oorspronkelijk artikel

2016/12

B. Hitzert, R. Schmidt, H.M. Geurts, S.P.J. van Alphen

Diagnostiek en behandeling van autisme-spectrumstoornissen bij ouderen: een expertstudie, 854 - 862

Korte bijdrage

2014/12

S.P.J. van Alphen, G. Rossi, E. Dierckx, R.C. Oude Voshaar

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 816 - 820

Oorspronkelijk artikel

2010/6

S.P.J. van Alphen, N. Bolwerk, A.C. Videler, J.H.A. Tummers, R.J.J. van Royen, H.P.J. Barendse, K.A.P. Penders, C. Scheepers, R. Verheul

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: delphi-onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse experts over specifieke diagnostische en therapeutische aspecten, 375 - 386

Korte bijdrage

2009/5

S.M.J. Heijnen-Kohl, S.P.J. van Alphen

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij ouderen, 339 - 343

Korte bijdrage

2009/4

S.P.J. van Alphen, A.C. Videler, R.J.J. van Royen, F.R.J. Verhey

Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen, 249 - 253

Korte bijdrage

2005/9

S.P.J. van Alphen, A.M. Rettig, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Patiënt-informantovereenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal , 613 - 617

Overzichtsartikel

2004/3

S.P.J. van Alphen, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 145 - 156

Ingezonden brief

1998/3

G.J.J.A. van Engelen, S.P.J. van Alphen

Reactie op 'De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen kritisch bekeken', 177 - 180