Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: R.C. Oude Voshaar

Redactioneel

2016/4

R.C. Oude Voshaar

Bij- en nascholing in de psychiatrie, 260 - 261

Redactioneel

2014/4

R.C. Oude Voshaar, H. Venema

Emancipatie of integratie van de ouderenpsychiatrie?, 226 - 227

Korte bijdrage

2014/12

S.P.J. van Alphen, G. Rossi, E. Dierckx, R.C. Oude Voshaar

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 816 - 820

Gevalsbeschrijving

2013/8

M.J. van Woelderen, R.M. Marijnissen, S.C. Stalpers-Konijnenburg, R.C. Oude Voshaar

Interpretatie van cerebraal beeldvormend onderzoek in de opleiding tot ouderenpsychiater: een hypofyse-incidentaloom, 625 - 630

Redactioneel

2012/8

R.C. Oude Voshaar, J.P.J. Slaets

Ouderenzorg; essentiële rol voor de ouderen- en ziekenhuispsychiatrie , 695 - 697

Redactioneel

2012/3

R.C. Oude Voshaar

Internationaal psychiatrisch toponderzoek vanuit Nederlandse of Vlaamse instituten, 209 - 210

Essay

2012/12

E. Blijd-Hoogewys, R. van Dijck, P. Emmelkamp, N. Mulder, R.C. Oude Voshaar, G. Schippers, P. Spinhoven, R. Vermeiren

Benchmarken is ‘werk-in-uitvoering’, 1031 - 1038

Overzichtsartikel

2012/1

R.M. Collard, R.C. Oude Voshaar

Frailty; een kwetsbaar begrip, 59 - 69

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

G.-J. Hendriks, G.P.J. Keijsers, M. Kampman, M.J.P.M. Verbraak, T.G. Broekman, C.A.L. Hoogduin, R.C. Oude Voshaar

Behandeling van angststoornissen bij ouderen, 589 - 595

Redactioneel

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

F.R.J. Verhey, M.L. Stek, F. Bouckaert, R.C. Oude Voshaar

Ouderenpsychiatrie in de lage landen, door jong en oud, 575 - 577

Gevalsbeschrijving

2011/6

S.C. Stalpers-Konijnenburg, R.M. Marijnissen, A.B. Gaasbeek, R.C. Oude Voshaar

‘Waar is de zon die mij zal verblijden….’; vitamine D-deficiëntie en depressie bij ouderen, 365 - 370

Redactioneel

2011/2

R.C. Oude Voshaar

Kwetsbaarheid: kern van ouderenpsychiatrie, 69 - 70

Ouderen- en neuropsychiatrie

2011/12

Depression in Later Life. In de reeks: Oxford Psychiatry Library, 966 - 966

Baldwin, R.C.

Ouderen- en neuropsychiatrie

2009/7

Integrated Management of Depression in the Elderly, 493 - 494

Chew-Graham, C., Baldwin, R., & Burns, A.

Oorspronkelijk artikel

2004/11

R.C. Oude Voshaar, W.J.M.J. Gorgels, A.J.J. Mol, A.J.L.M. van Balkom, E.H. van de Lisdonk, M.H.M. Breteler, H.J.M. van den Hoogen, F.G. Zitman

Het staken van chronisch benzodiazepinegebruik met behulp van gereguleerde dosisreductie met en zonder groepstherapie, 725 - 737

Overzichtsartikel

1998/3

F.A.M. Kortmann, R.C. Oude Voshaar

Aspecten van farmacotherapie bij etnische minderheden, 143 - 155