Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: H.A.P.C. Oomen

Ingezonden brief

1999/6

E.A.M. Knoppert-van der Klein, H.A.P.C. Oomen, E.M. van Gent

reactie op 'Kraambedpsychose ondanks lithiumgebruik bij vrouwen met een bipolaire stoornis', 385 - 386

Oorspronkelijk artikel

1994/2

T. van Gent, E.M. Wekking, H.A.P.C. Oomen, J.A.M. Callewaert

Lupus Erythematodes Disseminatus en psychiatrische stoornissen, 94 - 105