Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: H.M.P. van Leeuwen

Overzichtsartikel

1999/4

F.J. Esmeijer, J.W. Veerman, H.M.P. van Leeuwen

Gestructureerde interviews voor dsmclassificatie van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen , 209 - 218

Oorspronkelijk artikel

1991/9

H.M.P. van Leeuwen, H.M. Slot

De coördinatie-ontwikkelingsstoornis: een nieuwe diagnostische categorie in de DSM-III-R

Oorspronkelijk artikel

1987/8

H.M.P. van Leeuwen, J.P.M. Vieijra, E.J. Kappers

Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met psychiatrische problematiek