Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: J. Legemaate

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

J. Legemaate

Dwangopneming in de psychiatrie:ontwikkelingen in Nederland, 49 - 53

Oorspronkelijk artikel

1999/2

H.A.R.M.T. Teijssen, J. Legemaate

De evaluatie van het klachtrecht van de Wet bopz, 75 - 84

Oorspronkelijk artikel

1996/3

J. Legemaate

Normen en grenzen in de psychiatrische behandeling: beschouwingen over juridisering, 251 - 262