Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: A. Lok

Ingezonden brief

2019/4

D.S. Scheepens, J.A. van Waarde, A. Lok, J.B. Zantvoord, B.J.H.B. de Pont, H.G. Ruhé, D.A.J.P. Denys, G.A. van Wingen

Reactie op ‘Persisterend ondergebruik van ECT bij persisterende depressieve stoornis?’, 287 - 287

Onderzoeksartikel

2019/1

D.S. Scheepens, J.A. van Waarde, A. Lok, J.B. Zantvoord, B.J.H.B. de Pont, H.G. Ruhé, D.A.J.P. Denys, G.A. van Wingen

Elektroconvulsietherapie bij persisterende depressie in Nederland; zeer lage toepassingsgraad, 16 - 21