Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: C. van Audenhove

Oorspronkelijk artikel

2016/2

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Oorspronkelijk artikel

2001/9

G. van Humbeeck, C. van Audenhove, M. De Hert, J. Heyrman, J. Peuskens, G. Pieters, G. Storms, H. Vertommen

Expressed emotion in de patiënt-hulpverlenerrelatie bij beschut wonen, 611 - 619

Oorspronkelijk artikel

1999/5

K. Bleyen, H. Vertommen, C. van Audenhove

Het belang van voorkeuren van cliënten in de beginfase van een residentiële behandeling, 267 - 276