Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: J.J. Luykx

Ingezonden brief

2019/5

J.J. Luykx, G. Jacobs, C.H. Vinkers

Reactie op 'Hypomanie geïnduceerd door intranasaal corticosteroïd fluticasonspray', 362 - 364

Klinische Praktijk

2018/8

J.J. Luykx, J. Huygh, J. Daems, K. Schoonheydt

Fulminante pancreatitis door hypertriglyceridemie bij gebruik van quetiapine, 552 - 556