Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: J.R.J. de Leeuw

Onderzoeksartikel

2018/12

M. Lodder, A.J.P. Schrijvers, F. Termorshuizen, J.R.J. de Leeuw, W. Cahn

RIBW-bewoners en de factoren die samenhangen met een overgang naar een andere woonsituatie, 817 - 826

Oorspronkelijk artikel

2016/9

J. Stobbe, J.R.J. de Leeuw, C.L. Mulder

Werkwijze van ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland, 624 - 631