Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: M. Oosterhoff

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

A.M. Euser, A.F. Stapert, M. Oosterhoff, I.D.C. van Balkom, M. Figee

Systematische review: transcraniële magnetische stimulatie voor obsessieve-compulsieve stoornis, 617 - 625

Ingezonden brief

2016/7

M. Oosterhoff

Reactie op ‘Richtlijn psychiatrische diagnostiek 2015: sterke positionering met enkele rafelrandjes’ (2), 557 - 557