Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: B.M.G. Arts

Gevalsbeschrijving

2016/3

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld, 232 - 236

Stemmings- en angststoornissen

2008/12

Bipolar II Disorder. Modelling, Measuring and Managing, 795 - 796

Parker, G. (Red.)

Gevalsbeschrijving

2001/1

B.M.G. Arts, A.F.G Leentjens, A. Honig

Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt na een spontaan, gegeneraliseerd epileptisch insult, 55 - 58

Oorspronkelijk artikel

1998/8

B.M.G. Arts, A. Honig, W.J. Riedel, R.H.W.M. Ponds

Cognitieve bijwerkingen van lithium; een meta-analyse en aanbevelingen, 460 - 468