Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Auteurregister: S. van den Ameele

Accreditatieartikel

2018/8

S. van den Ameele, L. van Diermen, W. Staels, V. Coppens, G. Dumont, B. Sabbe, M. Morrens

De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis: een systematisch literatuuronderzoek, 507 - 507

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

S. van den Ameele, B. Sabbe, M. Morrens

Karakteristieken van katatonie bij schizofrenie en stemmingsstoornissen, 94 - 98