Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Auteurregister: T.A.M.J. van Amelsvoort

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

T.A.M.J. van Amelsvoort, M.C. Klaassen, O.A. van den Heuvel

Transdiagnostische psychiatrie: concept in ontwikkeling, 194 - 198

Redactioneel

2018/11

T.A.M.J. van Amelsvoort

Waarom zorgen we niet goed voor onze minder begaafde patiënten?, 734 - 736

Oorspronkelijk artikel

2017/6

S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa

Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals, 341 - 349

Opinie

2017/1

J. Hutsebaut, A.C. Videler, M.J.A. Schoutrop, T.A.M.J. van Amelsvoort, S.P.J. van Alphen

Persoonlijkheidsstoornissen: levensloopbenadering zinvol, 52 - 55

Redactioneel

2016/6

T.A.M.J. van Amelsvoort

Diversiteit binnen de psychiatrie, 432 - 433

Gevalsbeschrijving

2015/7

M. Otter, T.A.M.J. van Amelsvoort

Lithium bij patiënten met een lichte verstandelijke beperking, 531 - 534

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

D.M.W.R. van Houtem-Solberg, E.W.C.H. Chatrou, M.Q. Werrij, T.A.M.J. van Amelsvoort

Jeugd-F-ACT: problematiek van een bijzondere populatie in kaart gebracht, 892 - 896

Redactioneel

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

C.G. Reichart, S. Roza, T.A.M.J. van Amelsvoort, D. Van West

Kinder- en jeugdpsychiatrie: inspirerend en dynamisch, 864 - 865

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

T.A.M.J. van Amelsvoort, F. Van Den Eede, K. Goethals, H.J.C. van Marle, A.T.F. Beekman

Structurele wijzigingen in de DSM-5: begin van een hervorming?, 152 - 156

Redactioneel

2014/3 Themanummer DSM-5

T.A.M.J. van Amelsvoort, F. Van Den Eede, K. Goethals, H.J.C. van Marle, A.T.F. Beekman

DSM-5; ook eens een positief geluid, 150 - 151

Redactioneel

2014/10

T.A.M.J. van Amelsvoort

De kloof overbruggen, 638 - 639