Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: A.J.M. Loonen

Gevalsbeschrijving

2014/1

F.M. van Hasselt, Y. Coehorst, L. Verheijen-Breemhaar, B. Feenstra, A.J.M. Loonen

Tbc bij een vrouw met een ernstige psychiatrische aandoening, 50 - 53

Psychofarmaca

2013/12

Essentials of clinical psychopharmacology (3de druk), 995 - 996

Alan F. Schatzberg, Charles B. Nemeroff, red.