Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: J. van Os

Onderzoeksartikel

2019/9

J. van Os

Variatie in ggz-kosten en zorgbehoefte in de populatie: op weg naar evidence-based zorginkoop?, 617 - 625

Essay

2018/7

J.A. Ruimveld, M. Bosma, R. Hermanides, J. van Os, H. Becker, M. Mauricio, E. Jansen, P. Delespaul

De ggz in Bonaire - een inspiratie voor de beweging ‘de nieuwe ggz’, 462 - 470

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

J. van Os

Personalised psychiatry: geen vervanger van persoonlijke psychiatrie, 199 - 204

Essay

2018/2

J. van Os, PH. Delespaul

Een valide kwaliteitskader voor de ggz: van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant, 96 - 104

Opinie

2017/4

J. van Os, J. Berkelaar, A. Hafkenscheid e.a.

Benchmarken: doodlopende weg onder het mom van ‘ROM’, 247 - 250

Essay

2016/5

A. Hafkenscheid, J. van Os

Wat ieder die betrokken is bij ROM zich over de metingen moet realiseren, 388 - 396

Oorspronkelijk artikel

2016/3

J.T. van Busschbach, W. Swildens, H. Michon, H. Kroon, M. Koeter†, D. Wiersma, J. van Os

Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: langetermijnuitkomsten van een gerandomiseerde studie naar individuele rehabilitatiebenadering, 179 - 189

Gevalsbeschrijving

2016/3

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld, 232 - 236

Commentaar

2016/2

J. van Os

Belangen in farmaceutisch onderzoek: niet alleen een zaak van big pharma, 157 - 158

Opinie

2015/7

C.E. Boumans, D. Postulart, J. van Os

Risicotaxatie: meten is niet altijd weten, 535 - 538

Oorspronkelijk artikel

2015/6

D. Wiersma, E. Visser, M. Bähler, R. Bruggeman, P.A. Delespaul, M. van der Gaag, L. de Haan, I.P.M. Keet, Y. Nijssen, J. van Os, G.H.M. Pijnenborg, C. Slooff, W. Swildens, A.E. de Vos, J. van Weeghel, L. Wunderink, C.L. Mulder*

Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; psychometrische eigenschappen van een nieuw ROM-instrument, 395 - 404

Opinie

2015/4

J. van Os, W. Boevink

Discussie over niet-bestaan van schizofrenie; is er een olifant in onze kamer?, 285 - 287

Overzichtsartikel

2015/3

P. Martinez-Martinez*, P.C. Molenaar*, M. Losen, C. Hoffmann, J. Stevens, L.D. de Witte, T. van Amelsvoort, J. van Os, B.P.F. Rutten

Auto-immuunaandoeningen als mogelijke oorzaak van neuropsychiatrische syndromen, 183 - 191

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

P.N. van Harten, P.R. Bakker, J. van Os

Bewegingsstoornissen als prodroom bij personen met een sterk verhoogd risico op psychose, 77 - 82

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

P.R. Bakker, J. van Os, P.N. van Harten

De genetica van antipsychotica-gerelateerde bewegingsstoornissen, 114 - 119

Opinie

2014/2

J. van Os

Zorgvraagzwaartemodel 1.0: naar een model van random zorgtoewijzing?, 125 - 128

Nederlands-Vlaams toponderzoek

2013/12

J. van Os

Een nieuw diagnostisch systeem voor de psychiatrie?, 962 - 963